Ekodoradcy dla biznesu? Tak. W ramach projektu EkoMałopolska już wkrótce zostanie wprowadzone doradztwo środowiskowe dla firm w postaci ekodoradców. Będzie to forma pomocy, a także edukacji dedykowana przedsiębiorcom w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i pomieszczeń, a także minimalizacji powstawania odpadów w kierunku m.in. wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Walka o czyste powietrze to dla nas priorytet. Dziś obserwujemy, jak chętnie angażują się w nią mieszkańcy, przyłączając się do naszych wspólnych działań. Teraz do tej grupy dołącza biznes, który otrzyma fachowe wsparcie w postaci ekodoradcy. To właśnie ekodoradcy będą udzielać przedsiębiorcom podstawowych informacji o wymaganiach środowiskowych, które wynikają z przepisów prawnych. A przy tym firmy zyskają bezpłatną pomoc w postaci doradztwa i szkoleń, które w efekcie będą służyć nam wszystkim– poprawi się bowiem jakość powietrza, którym oddychamy

Reklama

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Ekodoradcy dla biznesu będą funkcjonować w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Ich rolą będzie aktywne poszukiwanie przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnych technologii w zakresie ochrony środowiska.

Będą również współpracować z ekspertami branżowymi.

Firmy zyskają bezpłatną pomoc w postaci:

  • doradztwa
  • szkoleń.

Przedsiębiorcy dowiedzą się również o dostępnych środkach finansowych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a także innych programów związanych ze wsparciem innowacji i modernizacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Współpraca z ekspertami i ośrodkami naukowymi umożliwi bez wątpienia transfer innowacji do przedsiębiorstw.

Co więcej, ekodoradcy będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu platform wymiany wiedzy na temat innowacyjnych procesów przemysłowych, w tym symbiozy przemysłowej.

Polega ona na współpracy, w której odpady lub produkty uboczne z jednego sektora przemysłu stają się surowcem dla innego.

Ekodoradcy będą również udzielać przedsiębiorcom podstawowych informacji o wymaganiach środowiskowych. Zwłaszcza tych, które wynikają z przepisów prawnych (wpis do rejestru, sprawozdawczość, opłaty, uzyskanie pozwoleń, wymogi uchwał antysmogowych).

W ramach projektu SPIN będą realizowane działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one m.in. specjalistyczne doradztwo i audyty technologiczne.

Źródło: www.malopolska.pl

Zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE