EKO FORUM: Czy warto inwestować w zieloną energię?

Czy warto inwestować w zieloną energię? Odpowiedź na to pytania poznamy podczas V Międzynarodowym Kongresie „EKO FORUM”.

W dniach 26-28 maja 2019 r. w malowniczym Uzdrowisku Supraśl odbędzie się największe wydarzenie branżowe północno-wschodniej Polski. Celem kongresu jest upowszechnienie wiedzy i promowanie dobrych praktyk związaną z ekologią oraz energetyką. Uczestnicy poznają dobre praktyki z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy województwa podlaskiego potrzebują edukacji w zakresie praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Nasz region zasługuje na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zielonej energii. Winniśmy zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie środowiska oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w naszym codziennym życiu. Niech Supraśl będzie stawiany jako wzór do naśladowania – mówi dr Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla.

EKO FORUM to możliwość pokazania jak dużym potencjałem produkcji zielonej energii dysponuje Województwo Podlaskie. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększającym się zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii oraz elektromobilnością. Ekoenergetyka jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę rynku energii. Podczas EKO FORUM po raz pierwszy zostaną zaprezentowane na Supraskim Rynku pojazdy elektryczne. Będą też hybrydowe, stacje do ładowania oraz inne urządzenia związane z elektromobilnością.

– Z myślą o firmach zainteresowanych znalezieniem nowych partnerów biznesowych i technologicznych przygotowaliśmy spotkania B2B. Będzie to doskonała okazja wymiany doświadczeń z międzynarodowymi partnerami oraz rozszerzenie działalności na zagraniczne rynki – mówi Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, współorganizator EKO FORUM – Krzysztof Jan Stawnicki. – To międzynarodowe przedsięwzięcie. Spodziewamy się gości z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji – dodaje.

EKO FORUM będzie również okazją, by w gronie przedstawicieli rządu, ekspertów, biznesu, lokalnych samorządów i władz miasta porozmawiać korzyściach środowiskowych, społecznych i finansowych płynących z racjonalnego wykorzystania OZE.

Elektronicznej rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.ekoforum.info

This post is also available in: polski