Biomass Media Group przygotowuje kolejną edycję raportu „Biogaz w Polsce”. Premiera najważniejszej publikacji dla branży biogazowej i biometanowej już za kilka tygodni! Do grona Partnerów raportu  dołączyły PGNiG SA, NCBiR i KOWR.

Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

PGNiG

Partnerem drugiej edycji raportu „Biogaz w Polsce” zostało PGNiG SA. Przedsiębiorstwo zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem paliwa gazowego oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa także w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła a także oferuje wyspecjalizowane usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na rynkach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz handlem LNG.


Czytaj też: Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy zwiększy je biogaz?


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Do grona Partnerów raportu „Biogaz w Polsce” dołączyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju! NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. NCBR realizuje przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój przedsięwzięcie „Innowacyjna Biogazownia”, którego głównym celem jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnej biogazowni, charakteryzującej się efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanego strumienia substratów organicznych na biogaz, a następnie uszlachetnianiem go do biometanu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Partnerem drugiej edycji raportu „Biogaz w Polsce” został Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR jest agencją wykonawczą realizującą zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Obszary działalności KOWR obejmują przede wszystkim tworzenie i poprawę struktury gospodarstw rodzinnych, rozwój spółek strategicznych Skarbu Państwa, wdrażanie innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, stabilizację rynków rolnych oraz promocję polskich produktów rolno-spożywczych.

W zakresie odnawialnych źródeł energii KOWR m.in. monitoruje produkcję biogazu rolniczego oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne ukierunkowane na rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie. Działanie te są sygnowane logiem Agro OZE – Energia z rolnictwa.

Więcej o projekcie będzie można przeczytać w raporcie, którego premiera już za kilka tygodni!

Rynek biogazu i biometanu – najnowszy numer:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE