Ostatnie lata nie rozpieszczały inwestorów, jeśli chodzi o dofinansowanie na budowę biogazowni. Było kilka konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ale nie do końca sprawdziły się w kontekście projektów biogazowych.

Z jednej strony działania dedykowane odnawialnym źródłom energii w ramach RPO miały niezwykle skromne  budżety. Z drugiej zaś faworyzowały, poprzez konstrukcję wymogów i kryteriów, projekty innego typu. Wyjątkiem na tym tle były województwa, których RPO przewidywały odrębne finansowanie  projektów dotyczących wysokosprawnej kogeneracji.

Reklama

Tu projekty biogazowe wpisywały się lepiej, ale z kolei budżety tych konkursów były niskie. Decydującą barierą był wymóg posiadania wysokiej gotowości realizacyjnej – co najmniej  warunków zabudowy, przyłączenia i tzw. PFU, czyli Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Poddziałanie 1.6.1 POIiŚ

Wszystkie opisane wyżej niedogodności zdają się już dziś nie istnieć. „Sprawcą” nowego porządku jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.6.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Zdziwienie może budzić fakt, że prezentuję to działanie jako swoistą nowość, choć bieżący nabór to już czwarty z  kolei. Faktycznie odbyły się już trzy konkursy dla tego działania i rzeczywiście typy projektów, jakie mogą być w nim  finansowane, nie uległy zmianie.

________________________________________________________________________________

Okazja do spotkania z przedstawicielami METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 

podczas III KONGRESU BIOGAZU!

KLIKNIJ I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY!

________________________________________________________________________________

Poza tym na listach projektów dofinasowanych w ramach konkursów, które odbyły  się wcześniej, nie znajdziemy wielu biogazowni. W jaki zatem sposób program ten miałby się nagle stać rozwiązaniem problemu finansowania projektów biogazowych? Od ogłoszonego konkursu nie obowiązuje już  kryterium dostępu w postaci minimalnej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 1 MWe.

Ten tylko jeden  zabieg diametralnie zmienił optykę poddziałania 1.6.1 względem projektów biogazowych, z których przecież  przytłaczająca większość (ze względu na uregulowania ustawy o OZE) dotyczy biogazowni o mocy poniżej 1 MWe.

I  tak, dzięki zmianie zasad tego poddziałania, zyskaliśmy atrakcyjny instrument finansowania, który względem działań  w ramach RPO wykazuje się przede wszystkim przyzwoitym budżetem, przejrzystymi i przewidywalnymi zasadami oceny i rankingowania projektów oraz możliwością współfinansowania wydatków dodatkową pożyczką z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasady dofinansowania

W ramach poddziałania 1.6.1, podobnie zresztą jak w przypadku większości działań i poddziałań realizowanych w  ramach RPO, mamy możliwość uzyskania dofinansowania w postaci dotacji. Regulamin konkursu mówi, że maksymalne dofinansowanie wynosi 85 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Także w wielu materiałach marketingowych firm zajmujących się pozyskiwaniem dofinansowania można znaleźć  taką nieokraszoną żadnym wyjaśnieniem informację.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Rynku Biogazu. W internecie za darmo!

Tekst: Bartosz Janc, prezes METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Zdjęcia: pixabay.com

________________________________________________________________________________

Okazja do spotkania z przedstawicielami METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze 

podczas III KONGRESU BIOGAZU!

KLIKNIJ I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY!

________________________________________________________________________________

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE