Unijne i krajowe zachęty spowodowały wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych (OZE ), wśród których największym powodzeniem cieszy się fotowoltaika (PV). Dzieje się tak przede wszystkim dzięki jej relatywnie niskiej cenie, wsparciu legislacyjnemu, możliwości montażu na dachach i gruncie oraz dostępności preferencyjnego finansowania m.in. z programu „Mój prąd”.


REKLAMA

Reklama

Fotowoltaika cieszy się dużą popularnością wśród osób fizycznych, rośnie zainteresowanie komercyjnymi instalacjami PV. Optymistyczne jest, że również przedsiębiorcy rozważają zbudowanie na swoich terenach instalacji, by móc produkować energię elektryczną na własne potrzeby.

Energia z fotowoltaiki wymaga niższych niż konwencjonalna energetyka, nakładów inwestycyjnych. Ma także znikome koszty operacyjne. Dzięki OZE już teraz w niektórych krajach koszty opłat za prąd ulegają zmniejszaniu. W przyszłości będzie tak w Polsce. Prosumenci indywidualni już widzą oszczędności w comiesięcznych rachunkach, a przy obecnym systemie wsparcia mogą liczyć na zwrot modelowej instalacji po około siedmiu latach.

Magazynowanie energii

Przewiduje się, że w ślad za rozwojem OZE nastąpi rozwój magazynowania energii. Przedsiębiorcy mogą stawać się bardziej ekologiczni, zmniejszyć koszty i/lub produkować „zieloną energię” np. poprzez: – ESCO – instalacja jest realizowana i finansowana przez podmiot zewnętrzny na terenie przedsiębiorcy.

Podmiot typu ESCO gwarantuje osiągnięcie danego poziomu oszczędności w stosunku do obecnych wydatków. Przedsiębiorca dzieli się wygenerowanymi oszczędnościami z firmą eksploatującą instalację do momentu spłaty inwestycji, następnie instalacja staje się jego własnością;

  • PPA – rodzaj długoterminowej umowy zakupu energii przez przedsiębiorcę bezpośrednio od producenta, niezależnie od miejsca położenia instalacji. Można podpisać umowę, w której właściciel instalacji buduje elektrownię na terenie przedsiębiorcy, a przedsiębiorca płaci jedynie stałą, ustaloną cenę za otrzymaną energię, jednakże instalacja nie będzie jego własnością;
  • zakup energii na rynku – zawarcie umowy z dystrybutorem jedynie na odbiór certyfikowanej energii pochodzącej z OZE;
  • system aukcyjny – możliwość budowy własnej farmy fotowoltaicznej i otrzymywanie stałej stawki za sprzedaż energii dostarczonej do sieci; instalacja nie produkuje na cele konsumpcyjne przedsiębiorstwa – inwestycja zwiększa dochód spółki.

Dofinansowanie do OZE

Inną możliwością są rozwiązania umożliwiające sfinansowanie instalacji, za którą przedsiębiorca jest w pełni odpowiedzialny. Nie ponosi on wtedy dodatkowych kosztów związanych z outsourcingiem usługi. Instalacja może być finansowana z:

  • własnych środków przedsiębiorcy;
  • kredytu – komercyjnego finansowania dłużnego (m.in. szereg produktów BOŚ);
  • programu NFOŚiGW/WFOŚiGW/RPO – preferencyjnego finansowania dłużnego lub bezzwrotnego; program, donator i poziomy finansowania zależą od typu instalacji OZE oraz regionu.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Zieloną Gminę.W internecie za darmo:


Inne wydania magazynu Zielona Gmina znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Tekst: Sławomir Mazurek, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE