Tysiące wniosków rolników o dofinansowania

dofinansowania dla rolników

30 czerwca był ostatnim dniem naborów w ramach dwóch popularnych działań z PROW 2014-2020. A także dwóch programów wsparcia finansowanych z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis a skierowanych do rolników.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


O pomoc mogli starać się:

  • młodzi rolnicy;
  • zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw;
  • rolnicy, którzy w 2020 r. ponieśli straty w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz pszczelarze.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła jeszcze nieostateczne dane dotyczące liczby złożonych w tych naborach wniosków.

W naborze wniosków o bezzwrotną premię dla młodych rolników można było starać się o 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach. 120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy. 30 tys. zł po realizacji biznesplanu. Do 30 czerwca do południa Agencja otrzymała blisko 2 tys. takich wniosków.

Dofinansowania dla rolników

Z kolei ok. 12,5 tys. wniosków złożyli rolnicy zainteresowani restrukturyzacją małych gospodarstw. Na takie inwestycje można było otrzymać 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

O pomoc finansową mogli się też ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach w 2020 r. powstały szkody w uprawach w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Warunkiem otrzymania wsparcia było wykazanie zniszczeń co najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie musiały przekroczyć 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Do Agencji do 30 czerwca do godz. 16 trafiło 26,55 tys. takich wniosków.

Do 30 czerwca o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli zwrócić się do ARiMR pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Na ten cel przeznaczono 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Według raportu o taką pomoc ubiega się 20,17 tys. zainteresowanych.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: ARiMR
Zdj.: Pixabay

This post is also available in: polski

bem