O dobrowolnych systemach w obowiązkowej certyfikacji biogazu i biometanu rozmawiamy z Szymonem Kołodziejczykiem, audytorem łańcucha certyfikacji bioenergii w systemach KZR INiG, REDcert, ISCC i SURE.

 

Reklama

Magazyn Biomasa: Certyfikacja biogazu/biometanu jest dziś raczej dobrowolna. Dlaczego więc warto rozważyć jej wdrożenie?

Szymon Kołodziejczyk: Dobrowolne są jedynie systemy. Nazywają się dobrowolnymi z uwagi na fakt, że ich administratorami są prywatne przedsiębiorstwa, a firma przystępująca do certyfikacji może wybrać jeden z nich. Wymogi certyfikacji wynikają jednak z obowiązku prawnego. Na poziomie UE funkcjonują już regulacje mówiące o obowiązku certyfikacji biogazu i biometanu. Jest to m.in. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II). Mówi ona o obowiązku certyfikacji biogazu zużywanego w sektorze transportu jak również niektórych instalacji produkujących energię elektryczną i ciepło z gazowych paliw z biomasy. Pierwszy krok do uzyskania certyfikatu przez przedsiębiorcę to implementacja jednego z systemów zatwierdzonych przez Komisję Europejką w drodze decyzji.

Magazyn Biomasa: Jakie to systemy?

Szymon Kołodziejczyk: Obecnie Komisja Europejska zatwierdziła 13 dobrowolnych systemów na zgodność z Dyrektywą RED II. Wśród nich wszystkie te, które znajdują zastosowanie w praktyce na polskim rynku czyli: ISCC EU, KZR INiG, REDcert EU i SURE. Każdy z nich może być wykorzystany do certyfikacji łańcucha biogazu niemniej jednak wystepują pewne różnice w zakresie uznania każdego z nich. Bureau Veritas jako jednostka uprawniona do przeprowadzenia certyfikacji we wszystkich 4 systemach wyjaśnia wszystkie szczegóły i rekomenduje klientom najlepsze rozwiązanie na etapie rozmów przed podpisaniem umowy certyfikacyjnej.


Sprawdź mapę biogazowni rolniczych w Polsce


Magazyn Biomasa: Co producenci biogazu/biometanu powinni zrobić już teraz?

Szymon Kołodziejczyk: Jak wiadomo, nie ma jeszcze w Polsce instalacji produkującej biometan z biogazu. Ja sugeruję kontakt z naszą jednostką na etapie realizacji inwestycji biometanowej. To pozwoli na płynne wdrożenie standardu i uzyskanie certyfikatu z dniem oddania instalacji do użytku.

Istniejące instalacje biogazowe już teraz powinny wziąć się do pracy celem uzyskania certyfikatu z  końcem tego roku. W lutym br., na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Założeniem jest, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Nowelizacja implementuje swą treścią wytyczne Dyrektywy RED II. Wytwórców biogazu powinien już teraz zainteresować fakt, iż spełnienie wymogów w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju poprzez certyfikację będzie od nowego roku obowiązywało wytwórców paliw gazowych z biomasy, które są wykorzystywane w instalacjach wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub chłód o całkowitej nominalnej mocy cieplnej instalacji wynoszącej co najmniej 2 MW.


Czytaj też: W Bydgoszczy wybudują nowoczesną biogazownię


Magazyn Biomasa: Ile takich instalacji jest w Polsce?

Szymon Kołodziejczyk: Tego typu informacje możemy znaleźć na stronach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to organ monitorujący rynek biogazu rolniczego, a zgodnie z obowiązującą ustawą o odnawialnych źródłach energii każda instalacja produkująca biogaz rolniczy za wyjątkiem mikroinstalacji wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu, który prowadzony jest przez Dyrektora KOWR. Obecnie w rejestrze widnieje 13 instalacji, które kwalifikują się do obowiązku uzyskania certyfikatu z początkiem 2023 roku. W łańcuchu certyfikacji uczestniczą również firmy dostarczające biomasę do producentów biogazu. Na nich również ciąży obowiazek spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla dostarczanej biomasy. To oznacza, że niektórzy dostawcy (głównie firmy skupujące biomasę oraz te zajmujące się jej handlem) będą również musieli uzyskać certyfikat.

 


Szymon Kołodziejczyk jest uznanym audytorem łańcucha certyfikacji bioenergii w systemach KZR INiG, REDcert, ISCC i SURE.. Pierwsze doświadczenia w tym sektorze zdobywał pracując w obszarze zrównoważonego rozwoju dla jednej z największych firm odpowiedzialnych za produkcję biokomponentów w Polsce. Obecnie jest kierownikiem międzynarodowego centrum kompetencyjnego programów certyfikacji ISCC i REDcert w jednostce certyfikacyjnej Bureau Veritas.

Certyfikacja w ramach standardów VLOG, IPR i rolnictwa ekologicznego to jego dodatkowe kompetencje. Chętnie angażuje się we wszystkie inicjatywy i projekty związane z szeroko pojętą ideą zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkulacyjnej. Prywatnie ceni bliskość natury i dbałość o pozytywne relacje interpersonalne.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

zdjęcie poglądowe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE