Na TGE doszło do zawarcia pierwszej transakcji tzw. błękitnymi certyfikatami, czyli świadectwami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego. Indeks TGEozebioTP wyniósł 280 zł/MWh.

Reklama

Towarowa Giełda Energii (TGE), w związku z nowelizacją ustawy o OZE , 6 września br. wprowadziła do obrotu na Rynku Praw Majątkowych instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego – PMOZE-BIO (tzw. błękitne certyfikaty).

7 września br. została zawarta pierwsza transakcja błękitnymi certyfikatami. Obrót wyniósł 1293 MWh, a indeks cenowy TGEozebioTP (transakcje pozasesyjne) wyniósł 280 zł/MWh.

Przedmiotem obrotu instrumentem PMOZE-BIO są prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od 1 lipca 2016.

Wprowadzenie do obrotu instrumentu PMOZE-BIO to skutek zmian w ustawie o OZE. Na podstawie znowelizowanych przepisów od 1 lipca 2016 wszedł w życie specjalny obowiązek umarzania świadectw pochodzenia dla energii produkowanej z biogazu rolniczego w wysokości 0,65 proc. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Ma to poprawić ekonomikę biogazowni rolniczych, które podobnie jak inne instalacje OZE czerpią przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii. Założenie było takie, że wskutek ustalenia specjalnego obowiązku umorzenia certyfikatów biogazowych na poziomie 0,65 proc. ich podaż i popyt znajdą się mniej więcej w równowadze i ceny tych certyfikatów ukształtują się blisko poziomu opłaty zastępczej, która wynosi w br. 300,03 zł/MWh.

Źródło: wnp.pl

Zdjęcie: planetaenergii.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE