Od 6 do 24 września 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych –  beneficjentów programu „Czyste Powietrze”.

Reklama

„Czyste Powietrze” i „Edukacja ekologiczna”

Celem ogłoszonego przez  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o programie „Czyste Powietrze”. Poza tym informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie oraz  o wymaganiach wynikających z tzw. uchwał antysmogowych.

Stąd też szansę na dotację zyskają działania, które kształtują postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza. A ponadto zwiększają świadomość obowiązujących wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji. Budżet konkursu ogłoszonego w ramach programu „Edukacja ekologiczna” to 6,6 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 6 do 24 września 2021 r.

Budowanie świadomości

„Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem. Każdemu z nas zależy na tym, aby było ono czyste i spełniało określone normy. Jest to kwestia, która jednoczy ponad podziałami. Wierzę, że rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz kształtowanie ekologicznych postaw wśród społeczeństwa pozwoli na jeszcze sprawniejszą realizację programu „Czyste Powietrze”, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści, skutkujące poprawą jakości powietrza, a tym samym stanu środowiska, w którym żyjemy” –  zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Działania, które dofinansujemy, mają służyć dalszemu budowaniu świadomości społecznej o konieczności wymiany starego źródła ciepła i termomodernizacji domu, a także motywować do skorzystania z dotacji z programu „Czyste Powietrze”. W szczególności chcemy dotrzeć do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym tych wykluczonych cyfrowo” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.


Zarejestruj się na Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Ogólnopolskie kampanie cross-mediowe

Kampanie cross-mediowe o zasięgu ogólnopolskim powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych.  Założono, że kampanie mają rozpocząć się w I kwartale 2022 r. Muszą być rozplanowane minimum na rok, a maksimum na 1,5 roku. Natomiast wnioskowana kwota dofinansowania powinna mieścić się w przedziale od 2 do 3 mln zł. Do rozdysponowania jest 6,6 mln zł, w tym 0,6 mln zł to pula na ewentualne odwołania.

Beneficjenci

Beneficjentami ogłoszonego konkursu mogą być: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nabór wniosków: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ii-konkurs-2022

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE