Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska złamała unijne przepisy o normach czystości powietrza. Czy Polska zapłaci 4 mld zł za smog?

Reklama

Normy były przekraczane w sposób ciągły – stwierdził TSUE. Zdaniem KE Polska nie podjęła odpowiednich działań w  programach ochrony powietrza zmierzających do jak najkrótszego okresu występowania przekroczeń norm PM10.

Zabrakło przepisów dla paliw wykorzystywanych w sektorze ogrzewania indywidualnego i standardów emisyjnych  dla indywidualnych urządzeń grzewczych.

Dane wynikające z przedłożonych przez Polskę sprawozdań rocznych w  sprawie jakości powietrza świadczą o tym, że od 2007 r. do 2015 r. włącznie przekraczaliśmy, po pierwsze, dobowe  wartości dopuszczalne dla stężenia PM10 w 35 strefach, a po drugie, roczne wartości dopuszczalne dla stężenia tego  pyłu w dziewięciu strefach.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości otwiera KE drogę do nałożenia na Polskę kary do nawet 4 mld zł.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE