Ciepłownia opalana biomasą powstanie w Białej Podlaskiej. Będzie to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ciepłownia w Białej Podlaskiej będzie kolejną w Polsce ekologiczną instalacją produkującą ciepło.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach projektu Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+ 12 MW) w Białej Podlaskiej. NFOŚiGW przyznał je w ramach dwóch dotacji:

Reklama
  • 11 mln zł – z programu Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej)
  • 10,5 mln zł – w ramach unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.
Porozumienie podpisali zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Aleksander Kompa. W uroczystości uczestniczył także prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Jak będzie działać?

Ciepłownia opalana biomasą będzie w sposób ekologiczny i wysokosprawny produkowała ciepło z paliwa odnawialnego. Ekologiczne spalanie biomasy w celu uzyskania energii cieplnej będzie odbywało się w dwóch kotłach wodnych (w jednym o mocy 5 megawatów i w drugim 12-megawatowym) o specjalnej konstrukcji, które posiadają zwiększone powierzchnie wymiany ciepła.

Ich parametry mają być zgodne z istniejącymi obecnie kotłami węglowymi, co da możliwość wyprowadzenia produkowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej.

Projekt wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego w Białej Podlaskiej. Spalanie biomasy spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 258 Mg CO2/rok, a ilość wyprodukowanej energii cieplnej w instalacji zakładu przy wykorzystaniu OZE wyniesie 106 370 MWht/rok.

Wybór rodzaju biomasy przeznaczonej dla ciepłowni będzie korzystny również dla okolicznych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a szczególnie zakładów przetwarzających drewno i posiadających odpady drewniane. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły biomasę odsprzedawać z zyskiem.

Oprócz budynku ciepłowni zostanie też wybudowany buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5 dniowe jej magazynowanie oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa. Co istotne, biomasa drewniana będzie mogła być przyjmowana przez bazę przez cały rok.

Ciepłownia opalana biomasą w Białej Podlaskiej ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 r.

Budując ciepłownię, w której paliwem nie będzie węgiel, lecz właśnie zrębki drewniane uzyskamy różnego rodzaju oszczędności. Pokażemy zarazem, że Biała Podlaska jest miastem ekologicznym i korzysta z nowoczesnych, dobrych technologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego – powiedział prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Tekst: materiały prasowe
Zdjęcia: pixabay.com (główne), NFOŚiGW (w tekście)
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE