Ciepło ze ścieków ogrzeje mieszkańców stolicy?

ciepło ze ścieków

Stołeczne wodociągi podpisały umowę w zakresie odzyskiwania ciepła ze ścieków, które przeznaczone zostanie na ogrzanie domów mieszkańców Warszawy. Partnerem w realizacji tej inwestycji jest PGNiG TERMIKA S.A.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w produkcji ciepła

„W naszej działalności dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez między innymi realizację inwestycji, które przeciwdziałają zmianom klimatu, wpisują się w kierunkowe globalne i unijne rozwiązania środowiskowe, tym samym bezpiecznie i stabilnie wpływają na jakości życia mieszkańców naszej stołecznej społeczności. Szczególnie w ostatnich latach kładziemy nacisk na osiągnięcie efektywności w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego – mówił rzecznik prasowy Wodociągów Warszawskich Marek Smółka.

PGNiG TERMIKA S.A. to kolejny, po Veolia Energia Warszawa, partner z którym Wodociągi Warszawskie będą współpracować w zakresie zbadania możliwości odzysku ciepła ze ścieków. 

„Rozwijanie współpracy z partnerami z firm odpowiedzialnych za publiczne usługi uznajemy za kierunek dziś konieczny i właściwy. Jest to też ważne, gdy mówimy o odnawialnych źródłach energii i uniezależnianiu się od tzw. energii brudnej. Interesują nas sensowne, dobre dla środowiska i ludzi projekty, w ten sposób wpisujemy się także w kierunkowe rozwiązania naszego właściciela, m.st. Warszawy” – powiedział Marek Smółka.


Czytaj też: Ciepło ze ścieków we Wrocławiu, czyli tajemnica Wrompy


Ciepło ze ścieków

Na początkowym etapie współpracy priorytetem ma być opracowanie technologii odzysku ciepła ze ścieków. Docelowo zakłada się montaż pomp ciepła wykorzystujących ciepło ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego MPWiK. Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG TERMIKA.

PGNiG TERMIKA – biogaz, wodór, GOZ

PGNIG TERMIKA jest głównym wytwórcą ciepła na potrzeby warszawskiego systemu ciepłowniczego oraz systemu ciepłowniczego zasilającego Pruszków, Piastów i Michałowice, a także energii elektrycznej na potrzeby aglomeracji warszawskiej. Jednocześnie spółka cały czas poszukuje rozwiązań wpływających na dywersyfikację miksu paliwowego i stosowanie różnych możliwych do zastosowania technologii wytwórczych.

„W naszym podejściu do modernizacji czy transformacji energetycznej bierzemy pod uwagę wyzwania, z jakimi mierzy się polskie ciepłownictwo, zwłaszcza w kontekście europejskiej wizji polityki klimatycznej.” – powiedział wiceprezes PGNiG TERMIKA S.A. Paweł Przychodzeń. – „Pracujemy nad rozwiązaniami pozwalającymi na magazynowanie energii, prowadzimy prace badawcze nad wykorzystaniem biogazu i wodoru, ale też ogromne znaczenie przywiązujemy do produkcji energii z ciepła odpadowego” – dodał.

Jako przykład opisywanych rozwiązań Paweł Przychodzień podał właśnie współpracę w Warszawskimi Wodociągami i koncepcję odzyskiwania ciepła ze ścieków.

„Podpisane z Wodociągami Warszawskimi porozumienie jest pierwszym krokiem do wdrożenia tej metody w aglomeracji warszawskiej i poszerzenia obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego w produkcji ciepła” – podsumował Przychodzień.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: PAP

zdjęcie: Krzysztof Gajewski, Maciej Szal; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

This post is also available in: polski

ael