Żywiec zyska lepsze powietrze dzięki biomasie

ciepło z biomasy

Dofinansowania – w sumie 57 mln zł NFOŚiGW przekaże na rozwój kogeneracji gazowej i energii odnawialnej w Żywcu. Beneficjentem jest ciepłownia miejska EKTERM, a inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Lepsza jakość powietrza w Żywcu

Realizowany w Żywcu projekt przebudowy instalacji wytwórczych ciepłowni miejskiej zostanie zrealizowany do końca września 2025 r. Będzie miał znaczenie dla poprawy jakości powietrza w mieście – stanie się także ważnym elementem działań ograniczających skalę zjawisk smogowych, częstych w całej Kotlinie Żywieckiej.

Dofinansowania – 28,5 mln zł dotacji oraz taka sama kwota pożyczki – będą przekazane beneficjentowi dzięki środkom krajowym zgromadzonym w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW – Ciepłownictwo Powiatowe. Inwestycja zaowocuje modernizacją kotłowni rejonowej dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem.


Biomasa sama się obroni. Trzeba w końcu dać jej szansę


Mniej węgla

Obecnie stosowanym paliwem w ciepłowni miejskiej EKOTERM w Żywcu jest miał węgla kamiennego. Ciepłownia wykorzystuje dwa kotły wodne węglowe (typu WR-25 oraz WR-10), zapewniając centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.

Projekt obejmie rozbudowę instalacji energetycznych w dwóch lokalizacjach. Przy zachowaniu istniejącej kotłowni węglowej „Pod Grapą” jako źródła szczytowego, przy ul. Folwark zostaną wybudowane trzy gazowe zespoły kogeneracyjne oraz jeden kocioł wodny, biomasowy. W lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej w nowej kotłowni powstaną dwa gazowe zespoły kogeneracyjne oraz jeden kocioł wodny opalany gazem.

Ciepło z biomasy i gazu

Po realizacji zaplanowanych inwestycji Zakład Energetyki Cieplnej EKOTERM osiągnie status efektywnego systemu ciepłowniczego. W przewidywanej rocznej strukturze produkcji blisko 60 procent ciepła pochodzić będzie z gazowych oraz biomasowych układów kogeneracyjnych. Wykorzystywane dotąd kotły węglowe będą pełniły funkcję rezerwową w przypadku zwiększonego zapotrzebowanie na moc cieplną w okresie wzmożonego popytu lub awarii. Takie rozwiązanie  zapewni bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej dla miasta Żywca i okolic.

Przedsięwzięcie będzie sprzyjać poprawie jakości powietrza w mieście i regionalnej kotlinie, osadzonej wśród gór Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, w terenie szczególnie narażonym na zastoje powietrza.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: NFOŚiGW

zdjęcie: tuzywiec.pl

This post is also available in: polski

ael