Chcesz wymienić system grzewczy? Administrujesz spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotą mieszkaniową? Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poświęcone będzie ono sporządzaniu audytów energetycznych dla unijnego poddziałania 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

Reklama

Spotkanie przeznaczone dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych odbędzie się 24 kwietnia, w poniedziałek w NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3A). Eksperci podpowiedzą, jak wyliczyć maksymalną wysokość dofinansowania. Szkolenie jest bezpłatne.

Czego się dowiesz?

Pozostałe zagadnienia, które podczas szkolenia poruszą eksperci Narodowego Funduszu, to:

– ogólne informacje dotyczące poddziałania 1.3.2,

– kwestia samego zgłoszenia i przygotowania go w generatorze wniosków o dofinansowanie,

– pomoc publiczna w kontekście wdrażania poddziałania 1.3.2,

–  analiza kosztów i korzyści we wniosku oraz załączniki finansowe oraz procedury zawierania umów.

Na szkolenie można rejestrować się do 20 kwietnia br. za pomocą formularza dostępnego na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-132-poiis/

300 mln czeka

W ramach poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych– informuje Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Na ten cel zarezerwowano 300 mln zł, ale minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioski NFOŚiGW będzie przyjmował do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r.

Nowy system grzewczy dofinansuje NFOŚ

Wsparcie będzie obejmowało między innymi:

– nowy system grzewczy lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

– instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.;

Ponadto na wsparcie mogą liczyć:

– ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu;

– wymianę oświetlenia na energooszczędne;

– instalacja/przebudowa systemów chłodzących;

– budowę lub przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;

– zastosowanie automatyki pogodowej lub systemów zarządzania energią w budynku;

– budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

– instalację mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

– opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego.

Dla spółdzielni i wspólnot

Wnioskodawcami poddziałania 1.3.2 mogą być spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) – w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych), a także z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegóły naboru dla poddziałania 1.3.2:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-3-2-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html

Źródło i zdjęcie: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE