Chcą promować biogaz i biometan na Barbadosie

Holenderski Bright Biomethane zawarł umowę o strategicznym partnerstwie z Biogen Biotechnologies z siedzibą w Barbados. Jego celem jest promocja i rozwój technologii ulepszania biogazu i produkcji biometanu na Barbadosie.

Zniszczyć energię

Wszystkie odpady na Barbados są obecnie oddzielone przez prywatnych handlarzy, a większość jest przechowywana na składowiskach należących do rządu. Biogen Biotechnologies przetwarza odpady z przemysłu spożywczego i wykorzystuje je jako surowiec do produkcji biogazowni.

To stawia Barbados na dobrej pozycji. Wykorzystując zrównoważone i inteligentne rozwiązania i technologie do przetwarzania odpadów na energię oraz inne materiały organiczne, takie jak glony morskie, mech morski i odpady przemysłowe, wyspa może korzystać z rozbudowanej sieci biogazu, które może zostać przekształcona w paliwo i energię elektryczną.

Biogaz do roztworów biometanu

Wytworzony biogaz można wykorzystać nie tylko do wytwarzania energii. Jest także doskonałym źródłem biogazu do ulepszania biometanu w instalacji biometanu. Bright Biomethane wykorzystuje zaawansowaną 3-stopniową technologię membranową: wysokowydajne membrany są stosowane do oddzielania metanu od biogazu.

Produktem końcowym tego procesu jest biometan, gazowy produkt bogaty w metan, który może być wtryskiwany do krajowej sieci gazowej lub sprężony do właściwości CNG i wykorzystywany jako paliwo transportowe.

Jest to zgodne z obecnym systemem przywozu na Barbadosie. Kraj otrzymuje prawie cały swój LNG ze Stanów Zjednoczonych. Biometan pomoże zasilić wyspę i ocalić oceany.

Przesunięcie energii odnawialnej

Barbados, wyspa z ponad 284 tysiącach mieszkańców, znajduje się na Małych Antylach w regionie Karaibów. Ze względu na lokalizację, do niedawna głównym celem polityki w zakresie energii odnawialnej była energia słoneczna.

Ale Barbados stoi przed wieloma problemami związanymi z wytwarzaniem odpadów. Jest to trzeci kraj na świecie z najwyższą generacją odpadów komunalnych (MSW): 4,75 kg MSW na mieszkańca / dziennie, według Banku Światowego. Oznacza to około 1000 ton odpadów dziennie, z czego 70% to produkty ekologiczne. HoSt i Biogen Biotechnologies będą ściśle współpracować, aby aktywnie promować biogaz w systemach ulepszania biometanu.

Źródło: Bright Biomethane

This post is also available in: polski