Firma Control Union Poland świadcząca usługi z zakresu certyfikacji, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w  szkoleniu „Certyfikacja zrównoważonej biomasy – REDcert, ISCC i KZR INiG” w dniu 26 marca 2015 r. w godz. 9:30 – 17:00 do Skarbimierza k/Brzegu. Dynamiczne zmiany na rynku biopaliw, potrzeba dostosowania istniejących rozwiązań do znowelizowanych przepisów prawnych, metody obliczania emisji GHG w poszczególnych systemach nadzoru i certyfikacji zrównoważonej biomasy to tylko niektóre z zagadnień, jakie będą poruszane podczas szkolenia

Uczestnicy pozyskają praktyczne umiejętności obliczania emisji CO2, pod okiem fachowców na bieżąco monitorujących poprawność wykonywanych działań i zapisów oraz będą mieli możliwość wymiany poglądów i informacji z osobami z branży, reprezentujących różne ogniwa łańcucha przepływu biomasy.

Reklama

RAMY CZASOWE I MIEJSCE SZKOLENIA:

Data: 26 marca 2015 r.

Ramy czasowe: godz. 9:30 – 17:00

Miejsce: Skarbimierz k/Brzegu

TEMATYKA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie obejmowało informacje dotyczące poszczególnych kroków certyfikacji oraz przygotowania się i gotowości firm do certyfikacji, rodzaje wydawanych certyfikatów w zależności od miejsca przedsiębiorcy w łańcuchu nadzoru nad zrównoważoną biomasą oraz sposoby weryfikacji certyfikowanych produktów wg kryterium zgodności z uznanymi systemami certyfikacji.

Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania praktycznych obliczeń emisji GHG w części warsztatowej szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy – uczestnicy wszystkich etapów produkcji, łańcucha przepływu i przetwarzania zrównoważonej biomasy oraz handlu, a więc producenci upraw na cele paliwowe, właściciele i managerowie punktów skupu i magazynowania surowców z przeznaczeniem do produkcji biopaliw, handlowcy prowadzący obrót tymi surowcami, producenci i przetwórcy olejów roślinnych, kwasów tłuszczowych i estrów, handlowcy zajmujący się importem, eksportem oraz obrotem na rynku krajowym tych produktów.

TRENERZY:

Doświadczeni audytorzy systemów certyfikacji biomasy Control Union Poland Sp. z o.o.

Przedstawiciele firmy Best Quality zajmującej się przygotowaniem przedsiębiorstw różnych ogniw łańcucha dystrybucji i przetwarzania biomasy do procesu certyfikacji.  

Więcej informacji: http://controlunion.pl/index.php/2015/02/zapraszamy-na-szkolenie-pt-certyfikacja-zrownowazonej-biomasy-redcert-iscc-i-kzr-inig/

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE