Kontrola pochodzenia surowca w produkcji pelletu

certyfikacja pelletu

Ostatnie zawirowania na rynku opału oraz problemy z dostępnością materiału drzewnego wprowadziły wiele zmian. Z jednej strony ogromne zapotrzebowanie na biomasę, a z drugiej brak surowca oraz bardzo wysokie ceny – to wszystko spowodowało, że wielu przedsiębiorców znalazło się w kłopotliwej sytuacji. Pomimo trudności, z jakimi mierzy się branża, certyfikaty odgrywają dużą rolę.

Posiadanie uprawnień do posługiwania się poszczególnymi logotypami warunkuje możliwość współpracy z większymi lub sieciowymi odbiorcami. Na rynku aktualnie jest wiele systemów certyfikacji i mimo, że niektóre są bardzo zbliżone do siebie, to nie zawsze posiadanie jednego certyfikatu jest wystarczające.

Certyfikacja FSC i PEFC  

Zarówno certyfikacja FSC, jak i PEFC dotyczy Kontroli Pochodzenia Produktu. Oznacza to, że znany jest łańcuch dostaw od lasu skąd pochodzi surowiec drzewny, aż do firmy sprzedającej pellet. Dzięki temu konsument kupujący gotowy produkt oznaczony logotypem któregoś z systemów może mieć pewność, że został on wyprodukowany z surowców, które pochodzą ze znanych i zrównoważonych źródeł.

Certyfikacja Lasów w Polsce

W Polsce na chwilę obecną wszystkie Lasy Państwowe (z wyłączeniem obszaru Puszczy Białowieskiej) są certyfikowane w ramach systemu PEFC. Oznacza to, że zdecydowana większość surowca drzewnego sprzedawanego przez nadleśnictwa lasów państwowych w Polsce posiada stwierdzenie ‘100% certyfikowane przez PEFC’. W przypadku certyfikacji FSC w związku z nieporozumieniami między organizacją FSC oraz Lasami Państwowymi obszar certyfikowanych lasów znacznie się zmniejszył. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u polskich przedstawicieli organizacji FSC.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Czym różni się certyfikacja PEFC od FSC?

System PEFC jest młodszym systemem i w praktyce różni się tylko niuansami od systemu FSC, które wymieniono poniżej:

– Audyt wewnętrzny – w przypadku certyfikatów indywidualnych audyty wewnętrzne nie są wymagane w systemie FSC, natomiast przy certyfikacji PEFC każdy posiadacz certyfikatu ma obwiązek przeprowadzać regularne audyty wewnętrze oraz przeglądy systemu zarządzania firmą.

– Materiały odzyskane – FSC rozróżnia materiały przed i po użytkowe, natomiast w systemie PEFC są one traktowane równoważnie.

– Materiały kontrolowane – w systemie FSC analiza ryzyka dla Polski i krajów sąsiadujących (np. Czechy, Słowacja) jest dużo bardziej złożona i czasochłonna do wdrożenia, podczas gdy w PEFC analiza ograniczona jest do sprawdzenia informacji na temat pochodzenia surowca oraz prześledzenia łańcucha dostaw.

– Logo PEFC- w przeciwieństwie do FSC, w PEFC to organizacja odpowiada za poprawność stosowanych znaków, jednostka certyfikacyjna nie uczestniczy w procesie aprobowania i nadawania licencji na posługiwanie się znakami towarowymi. Kwestie formalne z tym związane należy uzgodnić bezpośrednio z organizacją PEFC Polska, więcej informacji można uzyskać u polskich przedstawicieli organizacji PEFC.

– Opłaty – sam koszt audytu zazwyczaj jest zbliżony, natomiast różnica występuje w przypadku opłat programowych dla organizacji FSC i PEFC. Opłata FSC AAF naliczana jest zgodnie z polityką FSC-POL-20-005 przy użyciu kalkulatora opracowanego przez organizację FSC, natomiast w PEFC należy jedynie podstawić wartość sprzedaży do odpowiedniej tabeli z przedziałami opłat. W większości przypadków wartość opłaty PEFC jest nieporównywalnie niższa niż opłata FSC.

Czym się kierować przy wyborze jednostki certyfikacyjnej

Wybierając jednostkę certyfikacyjną warto zwrócić uwagę na cenę audytu oraz ewentualne koszty poboczne. Ważny jest też czas w jakim jednostka może wydać certyfikat. Przed nawiązaniem współpracy należy również sprawdzić doświadczenie i kompetencje osób pracujących w danej jednostce, w szczególności audytorów. W większości przypadków jednostka powinna udostępnić niezbędne informacje na prośbę klienta.

Gdybyście Państwo chcieli poznać ofertę certyfikacji z RINA Poland zapraszam do kontaktu:

Joanna Kurowska

Tel.: +48 698 400 352

e-mail: joanna.kurowska@rina.org

***

Numery licencji RINA: FSC® – FSC® A000532; PEFC- PEFC18/41-51

Magazyn Biomasa:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą RINA

Tekst: Joanna Kurowska – Manager ds. relacji z klientami oraz audytor kontroli pochodzenia produktu FSC i PEFC. W branży certyfikacyjnej pracuje od 2010 roku, ukończyła szkolenia audytorskie z zakresu FSC, PEFC, SAS COC. Na przełomie lat przeprowadziła wiele firm przez proces certyfikacji, w ramach swojej pracy prowadzi również audyty i jest ekspertem ds. znaków towarowych. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

zdjęcie: shutterstock

This post is also available in: polski

ael