Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza 1 lipca

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  – system informatyczny zaprojektowany w celu przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w Polsce. Czy „kopciuchy” wreszcie znikną?

Po co nam Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ?

Mimo zatwierdzania kolejnych uchwał antysmogowych problem z jakością powietrza w Polsce jest wciąż poważny. 1 lipca zacznie działać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która może mieć ogromne znaczenie w walce o czyste powietrze. Podstawowym i oczywistym celem uruchomienia systemu CEEB jest walka ze smogiem i poprawa efektywności energetycznej budynków. W rejestrze mają znaleźć się obiekty, w których moc urządzenia grzewczego nie przekracza 1 MW. Przewiduje się, że spis obejmie 5-6 milionów budynków. Istnieje duża szansa na to, że zdjęcie odpowiedzialności dotyczącej przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła z samorządów na rzecz centralnie zarządzanego systemu przyniesie efekty w postaci zidentyfikowania i wyeliminowania „kopciuchów”.

Przeczytaj także: „Czyste powietrze” wycofuje dotacje na kotły węglowe

Deklaracja – kto, kiedy i jak?

Za powstanie systemu odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Podstawą prawną do powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W deklaracji należy podać informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła zainstalowanych w danej nieruchomości. Obowiązek składania deklaracji do CEEB od 1 lipca 2021r. będą mieli właściciele domów jednorodzinnych, oraz właściciele lub zarządcy innych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych. W przypadków domów lub obiektów już istniejących osoba, na którą ustawa z października 2020 r. nakłada obowiązek zgłoszenia do CEEB, musi tego dokonać w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca 2021r. Natomiast jeśli chodzi o nowe budynki, właściciele mają na rejestrację w systemie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej lub papierowej. W drugim przypadku wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

ael