Jak racjonalnie zaplanować budowę biogazowni?

budowa biogazowni

Wybór właściwiej lokalizacji może być kluczowy dla powodzenia całej inwestycji – od szybkiego uzyskania niezbędnych zezwoleń bez protestów społecznych, budowy, uruchomienia oraz mało problemowej eksploatacji.

Warsztaty biogazowe

Biogazownie w Polsce nazywane są „betonową krową” albo „stalową świnią”, co po części wskazuje na zastosowaną technologię oraz rodzaj wykorzystywanych przez nie substratów. Niezależnie jednak od tego, którą opcję wybierzemy musimy wziąć pod uwagę pewne ogólne kwestie.

Poferment

Na racjonalne zaplanowanie, a potem funkcjonowanie biogazowni wpływ ma wiele czynników. Jednym z najważniejszych założeń, które należy wziąć po uwagę powinno być rozwiązanie kwestii zagospodarowania pofermentu. To właśnie problem z odpowiednim zagospodarowaniem pofermentu, składowanym w otwartych lagunach, był przyczyną bardzo silnych protestów społecznych, a w konsekwencji wstrzymania pracy instalacji o mocy zainstalowanej 2,1 MW.

Substraty

Druga kwestia to zaopatrzenie w substraty. Nieodpowiednie zaplanowanie zasilania biogazowni w substrat powoduje kłopoty eksploatacyjne i nieregularną produkcję biogazu (energii). W najlepszej sytuacji są firmy wytwarzające własny substrat oraz gospodarstwa rolne i hodowlane posiadające do zagospodarowania odchody zwierzęce, słomę i inne rodzaje biomasy ubocznej, a przy okazji mające także możliwość użytkowania pofermentu na własnych terenach (uzyskują ogromne oszczędności z powodu zmniejszenia stosowania nawozów sztucznych).

Lokalizacja

W Niemczech, które często przywołujemy jako wzór w tej dziedzinie, biogazownie bywają zlokalizowane w bezpośredniej bliskości gospodarstw domowych bądź budynków użyteczności publicznej, które korzystają z wyprodukowanego w tej instalacji ciepła.

Są przypadki, gdy biogazownia o mocy 500 kW znajduje się na zapleczu kompleksu hotelowego, agroturystyki czy SPA i zasila go w ciepło. W Polsce na skutek kilku źle wybudowanych i nieprawidłowo zarządzanych biogazowni utarła się opinia, że są to obiekty odorogenne.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: B. Klimczak
Zdjęcie: BTS Biogas

This post is also available in: polski