Do kwietnia 2023 r. w Europie istniało łącznie 1322 zakładów produkujących biometan. To prawie 30% więcej niż dwa lata wcześniej. Ponad 75% z nich jest już podłączonych do sieci transportowych lub dystrybucyjnych.

Europejskie Stowarzyszenie Biogazu (EBA) przy współpracy z Gas Infrastructure Europe (GIE) i wsparciu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) cyklicznie gromadzi i analizuje dane z europejskiego rynku biogazu i biometanu. Na ich podstawie co dwa lata powstaje specjalna mapa instalacji. W tym roku ukazała się jej dwunasta edycja. Okazuje się, że od poprzedniego wydania w 2021 roku, przybyło na niej 299 zakładów produkujących biometan.

Reklama

Wzrost produkcji biometanu wspiera cele UE

– W ciągu ostatniej dekady produkcja biometanu odnotowała niezwykły wzrost i ta tendencja wciąż się utrzymuje. Jest to mocny sygnał świadczący o wysiłkach branży na rzecz zwiększenia skali produkcji i naciskach na dalsze przyspieszenie, by osiągnąć cel 35 mld m3 do 2030 r. zaproponowany przez Komisję Europejską w planie REPowerEU – komentuje Harmen Dekker, dyrektor generalny EBA.

I dodaje:

– Operatorzy infrastruktury gazowej są zdeterminowani, by wspierać wizję Komisji Europejskiej dotyczącą udoskonalenia gospodarki biometanowej. Naszą misją jest łączenie producentów z konsumentami. Jesteśmy wstanie realizować to zadanie i już dziś magazynujemy i transportujemy biometan. To jest najlepsze z możliwych rozwiązanie w obszarze odnawialnych źródeł energii, które ma na celu integrację europejskiego systemu energetycznego. Więcej biometanu to droga do niezależności energetycznej UE – dodaje H. Dekker.

Sekretarz Generalny GIE Boyana Achovski dokumentuje faktami i liczbami wzrost produkcji biometanu w Unii Europejskiej przytaczając najważniejsze z nich:

  • do kwietnia 2023 r. w Europie istniało łącznie 1322 zakładów produkujących biometan;
  • 299 nowych zakładów to prawie 30% więcej niż w poprzedniej edycji raportu i mapie w 2021 roku;
  • w porównaniu z poprzednimi edycjami mapy, liczba zakładów w Europie gwałtownie wzrosła;
  • 483 zakłady w edycji 2018, 729 w edycji 2020 i 1023 w edycji 2021;
  • Europa produkuje już ponad 3,5 mld m3 biometanu. Oznacza to wzrost produkcji o 20%.

Jeszcze większy wzrost przewidywany jest za 2022 r., gdzie pomimo nieujawniania skonsolidowanych danych, szacunki potwierdzają znaczny wzrost liczby takich instalacji. Co więcej, zebrane dane pozwalają wysnuć twierdzenie, że ponad 75% z nich jest już podłączone do sieci transportowych lub dystrybucyjnych. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie surowców, to wyraźna jest tendencja w kierunku pozostałości rolniczych, organicznych odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Biometanu w Europie

Krajami, które odnotowały największy wzrost produkcji biometanu w 2021 roku były Francja (+2 130 GWh), Dania (+1642 GWh) i Niemcy (+1553 GWh). W liczbach bezwzględnych największymi producentami biometanu w 2021 r. były Niemcy (12 753 GWh). Następnie Wielka Brytania (6 183 GWh), Dania (5 683 GWh), Francja (4 337 GWh), Holandia (2 374 GWh) i Włochy (2 246 GWh).

W nadchodzącej dekadzie tendencja szerokiego wykorzystywania biometanu ulegnie wzmocnieniu. Biometan jest wszechstronnym nośnikiem energii, odpowiednim dla wielu sektorów, w tym transportu, przemysłu, energetyki i ogrzewnictwa.

Aby osiągnąć cel 35 mld m3, biometan musi utrzymać znaczny wzrost produkcji do 2030 r. Rozwój sektora dodatkowo przyczyni się do powstania zintegrowanego systemu o zerowej energii netto, obejmującego transformację energetyczną i agroekologiczną oraz pomagającego Europie w przyjęciu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Niestety, w Polsce wciąż czekamy na pierwszy metr sześcienny biometanu. Miejmy nadzieję, że na biometanowej mapie w edycji 2025 w konturach Polski pojawi się nie jedna, lecz nawet kilka instalacji produkujących ten zielony gaz.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!

Tekst: Redakcja

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE