Brytyjski Komitet ds. Zmian Klimatu zaleca rozszerzenie krajowej produkcji biomasy

zielone inwestycje

„Szacuje się, że popyt na biomasę w Wielkiej Brytanii będzie wzrastał” – informuje brytyjski Komitet ds. Zmian Klimatu (CCC). W wyniku przeprowadzonych analiz parlament UK zakłada rozszerzenie krajowej produkcji biomasy.

Biomasa rośnie w siłę

Rząd Wielkiej Brytanii spodziewa się wzrostu popytu na biomasę ze strony wielu branż. Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania będzie wymagało rozszerzenia produkcji krajowej, która pomoże zapobiec konieczności poszerzenia skali importu.

„Z biomasy można wytwarzać energię elektryczną, ciepło, biogaz, lub paliwa transportowe (…)
Bioenergia jest obecnie drugim co do wielkości źródłem energii odnawialnej w Wielkiej Brytanii (…) Szacuje się, że popyt na biomasę w Wielkiej Brytanii będzie wzrastał” – czytamy w komunikacie


Czytaj też: Biomasa sama się obroni. Trzeba w końcu dać jej szansę


Ku zerowej emisji CO2

Jak wynika z raportu Komitetu ds. Zmian Klimatu, mimo że dedykowane uprawy energetyczne mogą mieć duże znaczenia dla krajowych dostawy biomasy, ekspansja produkcji w Wielkiej Brytanii napotyka na wyzwania społeczne, gospodarcze i techniczne. Niemniej jednak trudno zaprzeczyć danym z raportu, które mówią, że w połączeniu z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS) bioenergia może generować ujemne emisje i mogłaby się przyczynić do wypełnienia prawnego zobowiązania Wielkiej Brytanii do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050.

„Zwiększenie skali produkcji roślin energetycznych w Wielkiej Brytanii mogłoby przyczynić się do osiągnięcia zerowego celu netto (…) CCC szacuje, że rozszerzenie upraw wieloletnich roślin energetycznych o około 23 000 hektarów rocznie, przyniosłoby do 2050 r. oszczędność emisji  na poziomie 2 mln ton CO2 w sektorze rolnym (…) Analiza przeprowadzona przez CCC sugeruje, że biomasa mogłaby dostarczyć 75 – 350 TWh energii w Wielkiej Brytanii” – czytamy w komunikacie.

Biomasa – rozwój produkcji zamiast importu

Obecnie w Wielkiej Brytanii importowana jest około jedna trzecia wykorzystywanej biomasy, z czego dużą część stanowi pellet drzewny sprowadzany z Ameryki Północnej. Jednak, jak wynika z raportu, organizacje pozarządowe i Komitet Doradczy ds. Nauki Europejskich Akademii (EASAC) wyraziły obawy dotyczące sprowadzania biomasy spoza UK. Globalny wzrost popytu może spowodować, że Wielka Brytania będzie zmagać się z problemami z dostępnością biomasy. Komitet ds. Zmian Klimatu zaleca zatem rozwój specjalnych upraw energetycznych oraz wykorzystanie pozostałości leśnych jako źródeł pozyskiwania krajowej biomasy. Odpady i pozostałości, a także uprawy roślin energetycznych mogą przynieść korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: researchbriefings.files.parliament.uk

This post is also available in: polski

ael