V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w Łodzi za nami. To trwająca dwa dni impreza, organizowana przez Województwo Łódzkie, którego „Magazyn Biomasa” był patronem medialnym. Kongres to międzynarodowe wydarzenie, które stawia sobie za cel rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku odwiedziło go blisko 800 osób z kraju i zagranicy.

Wśród uczestników Kongresu znaleźli się eksperci reprezentujący instytucje samorządowe, organy ustawodawcze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i branży rolniczej. Uczestnicy wzięli udział w 21 panelach eksperckich.

Reklama

Wśród prelegentów sesji plenarnej byli Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, Christian Patermann, międzynarodowy ekspert biogospodarki cyrkularnej, Roland Wohlgemuth, przewodniczący ESAB i członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii, Tomasz Twardowski, Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, Stanisław Bielecki, z Politechniki Łódzkiej, Członek Europejskiego Panelu Interesariuszy Biogospodarki, Andrzej Siemaszko, Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, Barna Kovacs, Główny Doradca, Ministerstwo Rolnictwa Węgier, Inicjatywa BioEast.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego – Andrzej Siemaszko, który podsumował dotychczasowe wydarzenia. Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej: Tomasz Calikowski, Lucyna Woźniak, Jose Ruiz Espi, a także Dyrektor Wykonawczy Bio-based Industries Join Undertaking, Philippe Mengal. Wystąpienia te poświęcone były bioregionom w centrum biogospodarki Unii Europejskiej.

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego głos zabrał Sekretarz Województwa Jakub Mielczarek, a w konferencji wieńczącej Kongres udział wzięli również: Philippe Mengal, Jacek Bogusławski – prezes firmy Drob-Boks oraz reprezentanci zwycięskich gmin konkursu „Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego 2017”: burmistrz gminy Rzgów Mateusz Kamiński i wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk.

Źródło: Magazyn Biomasa

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE