Jak ma się biomasa? Na pytania dotyczące działalności Hamilton Poland S.A. na rynku pelletu odpowiada Małgorzata Jędrychowska, dyrektor branży paliw i chemikaliów. 

Reklama

 

W  zeszłym roku wypowiadała się pani na łamach „Magazynu Biomasa” na temat uruchomienia kotła dedykowanego na biomasę w EC Siekierki, PGNiG Termika. Obecnie można panią spotkać na Forum Pelletu, gdzie reprezentuje pani inną firmę.
Małgorzata Jędrychowska: Aktualnie mija rok od czasu, gdy podjęłam się nowych wyzwań zawodowych. Pracuję dla firmy rzeczoznawczo-kontrolnej J.S. Hamilton Poland S.A., gdzie odpowiadam za branżę paliw i chemikaliów.

Tak więc rynek biomasy i  pelletu nadal pozostaje w  kręgu moich zainteresowań zawodowych. J.S. Hamilton posiada akredytowane laboratoria badawcze, w  których realizuje szerokie spektrum analiz chemicznych, również biomasy.

Jesteśmy także jednostką inspekcyjną – nasi inspektorzy są specjalistami w  pobieraniu próbek, nadzorach nad załadunkiem i  wyładunkiem towaru. Przeprowadzamy też inwentaryzacje, obmiary geodezyjne, analizy sitowe. W  mojej dotychczasowej karierze w  branżach paliwowych kupowałam tego typu usługi rzeczoznawczo-kontrolne. Teraz – siedząc po drugiej stronie – wiem, jak złożony jest to proces. Jak ogromna wiedza i doświadczenie jest potrzebne, aby rzetelnie realizować zlecania dla naszych klientów.

Gdzie wykonujecie swoją pracę?
Małgorzata Jędrychowska: Jesteśmy obecni w  całej Polsce. Realizujemy zadania np. na terenie elektrociepłowni, gdzie odpowiadamy za inspekcję dostarczanego produktu, nadzór nad wyładunkiem oraz pobór i  przygotowywanie prób laboratoryjnych. Obsługujemy magazyny dostawców biomasy, prowadzimy inspekcje w  punktach załadunku i  rozładunku. Naszą dużą częścią działalności jest inspekcja surowca drzewnego, również tego importowanego z Białorusi, Ukrainy czy Litwy – wykonujemy pomiar surowca na wagonach,  nadzorujemy przeładunki, wykonujemy badania radioaktywności i  sporządzamy dokumentację reklamacyjną w imieniu zlecającego.

Hamilton to jednak nie tylko biomasa. Nasz pion zajmuje się wszystkimi paliwami – również węglem i  paliwami płynnymi. Hamilton wykonuje także usługi badania opakowań, co może być pomocne firmom sprzedającym produkty konfekcjonowane. Wiem, że wiele z nich boryka się z problemami odnośnie do wytrzymałości oraz jakości folii i nadruków.

Możemy wykonać badanie ścieralności nadruku według normy ASTM  D  5264 oraz przyczepności nadruku według normy PN-C-89258-1:1997, PN-C- 89258-2:1997. Dodatkowo możemy wystawić opinię, w  której stwierdzamy, czy folia brudzi ręce, bo to jeden z większych problemów. Mamy też laboratoria mikrobiologiczne, w których możemy przeprowadzić mikrobiologiczne badania pelletu (salmonella, grzyby, inne) dla firm sprzedających surowiec na potrzeby hodowców, np. drobiu. Branża badań środowiskowych zajmuje się kompleksowym zarządzaniem ochroną środowiska. Nasza szeroka oferta obejmuje m.in. sprawozdawczość, audyty środowiskowe, doradztwo oraz badania laboratoryjne. Nasze laboratorium wykonuje akredytowane badania odpadów, w  tym paliw alternatywnych, pod kątem ponownego ich wykorzystania.

Jakie wnioski dla państwa płyną z zakończonego właśnie Forum Pelletu?
Małgorzata Jędrychowska: Podczas ostatnich konferencji branżowych związanych z  tematyką biomasową dominował pesymizm związany głównie z sytuacją na rynku energetycznym. Cieszę się, że producenci pelletu  znaleźli inne rynki zbytu, w  tym zagraniczne. Zdecydowanie powiało optymizmem.

 

Zdjęcia: Pixabay.com oraz Archiwum Hamilton Poland S.A.

Tekst: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE