Biomasa agro kontra gaz w energetyce. Unia zmienia podejście

biomasa agro

Komisja Europejska ogłosiła nowe propozycje taksonomii. Dotyczą włączenia gazu ziemnego i energii jądrowej w energetyce do procedury kwalifikacji tych paliw pierwotnych jako dopuszczonych do finansowania m.in. ze środków publicznych. Zmieniają one podejście do tych dwóch źródeł energii jako „przejściowo zielonych” w porównaniu do wcześniejszych propozycji.Biomasa agro kontra gaz w energetyce

Wspomniane propozycje te muszą być jeszcze zaakceptowane przez kraje należące do Unii, ale wydaje się, że jako kompromisowe wejdą w życie w 2023 roku. Nowe przepisy stwarzają dogodniejsze warunki dla stosowania gazu w energetyce do 2035 r., ale stawiają też wymogi ograniczenia emisji CO2 do 270 g/kWh lub też ograniczenia emisji CO2 przez instalację do średniej wartości 550g CO2/kWh w okresie 20 lat. Dla Polski oznacza to możliwość stopniowego zastępowania węgla gazem, z możliwością redukcji opłat za emisję CO2.

Powstaje jednak pytanie: jaki wpływ na cenę energii elektrycznej i ciepła będzie miała taka konwersja z węgla na gaz ziemny? W przypadku mechanizmu rynkowego tzw. merit order, należy się spodziewać co najmniej wzrostu ceny na TGE w podobnej proporcji, jak jednostkowa cena gazu do jednostkowej ceny węgla kamiennego energetycznego. Zużycie gazu ziemnego w Polsce w ostatnich latach wynosi ok. 20 mld m3. (na koniec 2020 r. wyniosło 213,2 TWh), z czego krajowe wydobycie stanowiło 20,5%.


GDZIE KUPIĆ DOBRY PELLET? SPRAWDŹ NA NASZEJ MAPIE!


Oznacza to duże uzależnienie od importu w elektroenergetyce i utratę samowystarczalności gospodarki.

Gaz z Rosji przestał do nas płynąć 25 kwietnia br., ale wieloletni kontrakt obowiązujący do końca 2022 r. i tak nie miał być przedłużony. i Polska może otrzymywać w przyszłości gaz z różnych źródeł (roczne plany bilansu dostaw: Baltic Pipe – ok. 10 mld m3, LNG z USA i Kataru ok. 8,3 mld m3, poza tym przewiduje się dostawy z Norwegii, Słowacji i Litwy, do czego dojdzie jeszcze ok. 2,5 mld m3 wydobycia krajowego).

O ile sprawa ilości dostaw nie budzi teoretycznie bilansowych obaw, to otwarty jest jeszcze problem cen. Ekstremalnie zmonopolizowane rynki gazu, w przypadku przymusu odbiorcy, zawsze wykazują ekstremalne wzrosty cen. Większość kontraktów stanowi tajemnicę handlową, ale i tak opierają się one na cenach rynkowych. Wiarygodne informacje na temat rynkowych cen gazu ziemnego w najbliższych miesiącach i latach uzyskać można na międzynarodowych giełdach towarowych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Marek Pronobis, Sylwester Kalisz, Jerzy Majcher, Jerzy Kwiatkowski, Józef Sołtys 
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski