Czy biogazownie w Polsce są „niebankowalne”? O finansowaniu projektów i kluczowych warunkach, jakie musi spełnić inwestor starając się o kredyt bankowy, z Zsuzsanną Iwanicką, głównym ekologiem BOŚ Bank, rozmawia Jolanta Kamińska.

Reklama

BOŚ Bank od wielu lat pomaga w finansowaniu „zielonych” inwestycji w Polsce, szczególnie z wykorzystaniem OZE. Które z nich wydają się pani najbardziej perspektywiczne?

Trudno wskazać jedno źródło energii. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, każdy rodzaj odnawialnych źródeł energii jest ważny. W Polsce w ostatniej dekadzie powstało wiele elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, które są źródłami zależnymi od pogody. Brakuje nam instalacji OZE jak biogazownie, w których produkcja energii elektrycznej jest stabilna, przewidywalna i sterowalna. Aktualnie Polska uzależniona jest od gazu pochodzącego z importu, chociaż mamy sporą ilość odpadów biodegradowalnych wytwarzanych np. w sektorze rolno-spożywczym, które są doskonałym surowcem do produkcji biogazu.

Roczna ilość samego obornika w Polsce przekracza 100 mln ton, co wystarczy do produkcji ponad 9 mld m3 biogazu lub 5 mld m3 biometanu rocznie. Aktualne zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny (którego głównym składnikiem jest metan) przekracza 20 mld m3. Biogazownie są również atrakcyjne dlatego, że zbiorniki wypełnione biogazem są jednymi z najłatwiej dostępnych oraz w pełni regenerujących się magazynów energii elektrycznej i cieplnej.

W 2021 roku bank przystąpił do „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Jakie cele BOŚ sobie postawił przystępując do Porozumienia?

Celem „Porozumienia…” przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest m.in. wspieranie inwestorów i przedsiębiorców tworzących łańcuch dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy i eksploatacji biogazowni, biometanowni oraz promocja eksportu towarów i usług na rynkach zagranicznych.

Bank Ochrony Środowiska jako instytucja finansowa z 30-letnim doświadczeniem w finansowaniu zielonych inwestycji, aktywnie uczestniczy w tym zadaniu, zarówno poprzez doradztwo, jak i przez modelowanie oraz finansowanie biogazowni i biometanowni.

W związku z tym działamy w większości grup roboczych Ministerstwa Klimatu i Środowiska na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Naszym celem biznesowym jest zwiększenie liczby finansowanych projektów biogazowych w portfelu banku.

Ile biogazowni zostało sfinansowanych dzięki wsparciu BOŚ Banku? Czy dużo droższe inwestycje biometanowe także są w państwa ofercie?

Liczba finansowanych przez nas biogazowni jest znacznie poniżej naszych ambicji – do tej pory jest ich kilkanaście. Jednak obserwujemy duży wzrost zainteresowania projektami biogazowymi wśród naszych obecnych, jak i potencjalnych klientów. Jesteśmy również otwarci na projekty biometanowe. Z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych uważamy, że aktualnie projektom bez wsparcia dotacyjnego trudno osiągnąć opłacalność dla inwestorów.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku farm wiatrowych i fotowoltaicznych, początkowe wsparcie dotacyjne oraz gwarantowane minimalne ceny sprzedaży gazu poprawią wskaźniki finansowe projektów, co poskutkuje rozwojem branży i osiągnięciem przez nią konkurencyjności.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Jolanta Kamińska
Zdjęcie: BOŚ Bank
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE