Ukraina i Włochy poinformowały o podjęciu współpracy w sektorach zielonej energii, skoncentrowanych wokół transformacji energetycznej. Wśród działań, jakie podejmą kraje w ramach zainicjowanego porozumienia, znalazło się przyspieszenie wdrażania biogazu i biometanu.

Reklama

Ukraina i Włochy – współpraca na rzecz zielonej transformacji

Ministerstwo Energii Ukrainy oraz Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego Włoch zgodziły się na współpracę w dziedzinie transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Strony reprezentowane przez wiceministrę energetyki Ukrainy, Svitlanę Hrynchuk i wiceministrę Ministerstwa Środowiska Włoch, Vannię Gava podpisały memorandum podczas konferencji COP28 w Dubaju.

„Zielona transformacja i rozwój energii odnawialnej są określane jako jedno z kluczowych zadań Strategii Energetycznej Ukrainy do 2050 r., którą poinformował minister energetyki Ukrainy, German Galushchenko.


Czytaj wszystko, co trzeba wiedzieć o biogazieStrony uzgodniły współpracę w zakresie transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

„Pogłębianie współpracy w tych obszarach z naszymi włoskimi partnerami jest ważne dla Ukrainy i z przyjemnością zawarliśmy dziś memorandum” – zapewniła Svitlana Hrynchuk.

Biogaz i biometan w dekarbonizacja sektora energetycznego

Podpisane memorandum koncentruje się na osiągnięciu dekarbonizacji całego sektora energetycznego podczas „powojennej odbudowy Ukrainy”.

Memorandum przewiduje współpracę w następujących obszarach zainteresowania: transfer technologii i budowanie potencjału w sektorze energii odnawialnej i efektywności energetycznej, wymiana najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie transformacji energetycznej i innowacyjnych technologii w procesie dekarbonizacji, przyspieszenie wdrażania i wykorzystania odnawialnego wodoru, czystego biogazu i biometanu oraz wzmocnienie udziału społeczeństwa i dzielenie się najlepszymi praktykami w zarządzaniu systemem energetycznym, w tym rewizja krajowych planów energetycznych i klimatycznych.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: bioenergy-news.com; zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE