Piotr Czopek, Naczelnik wydziału Energii rozproszonej w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii zapowiedział, że ministerstwo niebawem ogłosi drugi konkurs na Pilotażowy Klaster Energii. – Mogą Państwo zacząć przygotowywać się do składania wniosków – powiedział i dodał, że termin składania wniosków planowany jest do około połowy lipca. „Dokumentacja będzie bardzo podobna do pierwszego konkursu” – podkreślił podczas seminarium „Klastry Energii: Rynek i Technologia” organizowanego przez CBE Polska.

Reklama

W pierwszym konkursie, 33 ze 115 zgłoszonych pomysłów na klastry energii dostały 9 maja od Ministerstwa Energii Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych Klastrów otrzymało Certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Koncepcja klastra energii pojawiła się w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2016 r. Klaster z definicji to pewna platforma współpracy, umożliwiająca równoważenie lokalnego wytwarzania i konsumowania energii, na terenie – jak mówi ustawa o OZE – pięciu gmin albo jednego powiatu. Kluczowej jest dopasowanie lokalnej produkcji do miejscowego zapotrzebowania na energię, żeby niewielkie lokalne źródła uzupełniały się wzajemnie. Jednym z efektów takiego podejścia jest częściowe lokalne bilansowanie systemu energetycznego i to jest wartość dodana działania klastra energii.

Przygotowując się do kolejnego konkursu szczególną uwagę należy zwrócić na definicję klastra energii. Określa ona podmioty, które mogą wchodzić w skład klastra, tj: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. – W pierwszym konkursie na etapie oceny formalnej wniosków  pojawiły się podmioty spoza listy podmiotów ujętych w definicji. Uczulam, żeby zwracać na to uwagę podczas składania dokumentacji w drugim konkursie na Pilotażowy Klaster Energii – podkreślił prelegent.

 

źródło: CBE Polska

Zdjecia: CBE Polska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE