Masz biogazownię, pelleciarnię, tartak? BDO dotyczy i ciebie

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w skrócie BDO , została uruchomiona 24 stycznia 2018 r. Od tego dnia podmioty gospodarujące m.in. odpadami oraz produktami i opakowaniami mają obowiązek rejestracji w ww. bazie. Są nimi także przedstawiciele branży biogazowej, pelletowej, a nawet instalatorzy i serwisanci.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają różnego rodzaju odpady, zajmują się ich transportem, jak również zbieraniem i ich przetwarzaniem oraz wprowadzają opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, sprzęt elektroniczny czy baterie. Zgodnie z ustawą o odpadach przedsiębiorcy mieli pół roku na rejestrację swojej działalności w BDO. Po tym czasie ci, którzy tego nie dokonali, narażeni są na bardzo wysokie kary pieniężne.

Do tej pory Baza działała jedynie w okrojonej wersji, zawierała tylko wykaz podmiotów podlegających rejestracji, od 1 stycznia 2020 r. baza została rozszerzona o moduł ewidencji odpadów i moduł sprawozdawczości; od tej pory dotychczas papierowa wersja ewidencji odpadów, jak również sprawozdań, została zastąpiona wersją elektroniczną. Oznacza to, że obecnie nie można przekazać odpadów bez posiadania konta w BDO, gdyż wystawienie karty przekazania odpadów jest możliwe jedynie w formie elektronicznej. Papierowe KPO już nie obowiązują.


Sprawdź, o czym piszemy w magazynie Zielona Gmina. Kliknij!


Co prawda jest projekt zmiany ustawy o odpadach przewidujący prowadzenie ewidencji odpadów tak jak dotychczas, w wersji papierowej, do 30 czerwca 2020 r., jednakże prace nadal nad nim trwają.

W wersji papierowej nie będzie można również złożyć sprawozdań dot. gospodarki odpadami, produktami i opakowaniami. Będzie to możliwe jedynie za pośrednictwem konta w BDO.

Kto powinien się zarejestrować?

Zgodnie z prawem rejestrowi podlega szereg podmiotów zajmujących się m.in.:

  • gospodarowaniem odpadami (wytwarzaniem, przetwarzaniem, zbieraniem odpadów),
  • wprowadzaniem produktów i produktów w opakowaniach,
  • wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wprowadzeniem akumulatorów i baterii.

Co to oznacza w praktyce dla branży biogazowej, pelletowej czy instalatorów, serwisantów? Jeśli biogazownia posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów obejmujące również wytwarzanie odpadów, to marszałek województwa wpisał taką biogazownię „z urzędu”, ale tylko w tym zakresie. Jeśli biogazownia dodatkowo np. sprowadziła z zagranicy sprzęt komputerowy, musi zaktualizować wniosek o dział związany z wprowadzeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jeśli natomiast dla producenta pelletu nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (przetwarza odpady z tartaku, który posiada uznanie odpadów za produkt uboczny), producent ten wpisuje się z zakresu wytwarzania odpadów (np. odpady poprodukcyjne, odpady złomu z instalacji itp.), jak również, jeśli wprowadza pellet w opakowaniu na rynek (jeśli sprzedaje pellet w workach plastikowych), wpisuje się z zakresu wprowadzania produktów w opakowaniu.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Tekst: Janusz Szymańczyk, BOROPROJEKT Sp. z o.o.
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski