Baltpool to giełda biomasy, działająca na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz – za pośrednictwem partnerów – także w Danii i Finlandii. Obecnie ma 423 członków. Mówi się, że jest to jeden z najbardziej udanych modeli zorganizowanego handlu biomasą, który zapewnia przejrzystość, jest łatwo dostępny dla zainteresowanych stron, a także zwiększa wydajność. Powód? Znormalizowane produkty i warunki umowy oszczędzają czas.

Handlowcy cenią internetową platformę przede wszystkim za niezawodność. W ramach wymiany dostawa i płatność są zabezpieczone i gwarantowane przez system zabezpieczeń i kategoryzację dostawców. Krótko mówiąc: Baltpool działa na zasadzie aukcji, na której kupujący i sprzedający spotykają się, aby handlować biomasą. Mechanizm jest prosty i wygodny w użyciu, a firmy mogą dołączyć do platformy w szybki i skuteczny sposób.

Reklama

Dodatkową wartością jest możliwość zawierania zarówno długo, jak też krótkoterminowych kontraktów. Pozwala to kupującym i sprzedającym stosować strategie handlowe i reagować na wahania cen, w ten sposób osiągając większy zysk. W ramach giełdy stworzono również rynek SPOT, co zapewnia uczestnikom rynku dodatkową elastyczność.

Andrius Smaliukas, prezes zarządu Baltpool
Andrius Smaliukas, prezes zarządu Baltpool

– Często kontaktują się z nami firmy z różnych krajów europejskich, które są zainteresowane współpracą w tworzeniu mechanizmów lokalnej wymiany biomasy. Chętnie dzielimy się dobrymi doświadczeniami zebranymi przez ostatnie 10 lat naszej działalności. Zapraszamy polskie firmy do przyłączenia się i wypróbowania naszej platformy lub do współpracy w tworzeniu lokalnych mechanizmów wymiany biomasy. To łatwe i opłacalne! – przekonuje Andrius Smaliukas, prezes zarządu Baltpool.

Sukces platformy internetowej jest silnie związany z sukcesem litewskiego sektora biomasy. W ciągu ostatnich 5 lat, ten segment gospodarki osiągnął tam bardzo wysoki poziom – co więcej jest wydajny i elastyczny. Obrót na rynku biomasy sięga na Litwie 400 milionów euro, a cały sektor zatrudnia 7,5 tysiąca pracowników. Co więcej Litwa co roku eksportuje technologie biomasy o wartości 100 milionów euro. Wysokie zużycie biomasy na Litwie było głównym powodem zmniejszenia o 60 proc. zanieczyszczenia CO2 w systemie centralnego ogrzewania i pozwoliło państwu osiągnąć zatwierdzony przez UE cel zwiększenia energii odnawialnej do 23% we wspólnym bilansie energetycznym.

Kontakt:

Materiał promocyjny

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE