29 września rozpocznie się nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Budżet nadchodzącej edycji wynosi 1,75 mld zł. Kto może ubiegać się o dotację?

„Ciepłe Mieszkanie” – dla kogo dofinansowanie?

„Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu „Czyste Powietrze”. Na dotację na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej mają szansę właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Reklama

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych. Dotacja może objąć również instalacje centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej, wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi oraz drzwi/bram garażowych, przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Zmiany w programie

– Mając na względzie potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli gmin, poszerzyliśmy katalog beneficjentów końcowych „Ciepłego Mieszkania” o najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Ponadto urealniliśmy koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku, zwiększyliśmy progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu, dodaliśmy też nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć – wyjaśnił Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Czytaj również: Poznaniacy mogą składać wnioski o dotacje w programie „Ciepłe mieszkanie”. Jest dofinansowanie do kotłów pelletowych.


Preferencyjne warunki dofinansowania – dla kogo?

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części. Pierwsze trzy są dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów. Czwarta część przeznaczona jest dla wspólnot mieszkaniowych. 

Przewidziano preferencyjne warunki (dodatkowe 5% dofinansowania) dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce.

Podstawowy poziom wsparcia – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35% w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone wsparcie przewidziano przy przeciętnych miesięcznych dochodach na jedną osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym. 

Najwyższe dofinansowanie otrzymają ci, których miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub mają prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (do 95% kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło i zdjęcie: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE