Prezes URE ogłosił wyniki pierwszych tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pierwsza nie została rozstrzygnięta, bo zgłosiło się za mało oferentów. W drugiej zakontraktowano energię o wartości ok. 138 mln złotych, a miało być 2,2 mld zł.

W dniach 25 i 26 listopada br. odbyły się dwie pierwsze z tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dedykowane instalacjom już istniejącym (tzw. aukcje migracyjne dla instalacji przechodzących z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego).

Reklama

W pierwszej aukcji, oznaczanej jako AZ/1/2019, mogli wziąć udział wytwórcy energii w instalacjach biomasowych i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Aukcja ta nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów.

Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas tej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

W drugiej aukcji, AZ/2/2019, mogli wziąć udział wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej w istniejących biogazowniach rolniczych (w tym z wysokosprawnej kogeneracji) o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Do aukcji zgłoszono 3 oferty,  przy czym zwycięskie oferty dotyczyły dwóch instalacji zgłoszonych przez dwóch wytwórców – zadziałała tu bowiem reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję tę wygrali uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 80 proc. ilości energii objętej wszystkimi ofertami.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji AZ/2/2019 sprzedano blisko 220 GWh energii elektrycznej o wartości prawie 138 mln zł. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 617,50 zł/MWh, natomiast maksymalna cena sprzedaży wniosła 633,90 zł/MWh. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać zakontraktowana w tej aukcji wynosiła ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Wyniki kolejnych aukcji Prezes URE będzie publikował sukcesywnie i niezwłocznie po ich rozstrzygnięciu.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE