Ważna informacja dla inwestorów, którzy chcąc wziąć udział w aukcjach dla OZE w dniu 30 grudnia 2016 roku wnieśli kaucję, ale z różnych przyczyn nie udało się im wziąć udziału w tym procesie: mogą starać się o zwrot wniesionych kwot składając odpowiedni wniosek – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Reklama

URE informuje, że wytwórca, który wpłacił kaucję albo zabezpieczył gwarancje bankowe, a którego oferta nie wzięła udziału w aukcji organizowanej w dniu 30 grudnia 2016 r., który nie wysłał oferty bądź napotkał na trudności uniemożliwiające jej wysłanie albo wycofał ją to w celu otrzymania wniesionej kaucji musi wystąpić do URE z wnioskiem w tej sprawie. Na stronie Urzędu funkcjonuje specjalna instrukcja, jak należy w takich przypadkach postępować.

Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:
– podpisanej podpisem zaufanym ePUAP lub
– poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: aukcjeoze@ure.gov.pl, zawierającej załącznik w postaci pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Analogicznie, w przypadku gwarancji bankowych, zgodnie z § 11 ust. 17 Regulaminu aukcji, Wytwórca który przedstawił gwarancję bankową:
1) którego oferta nie wzięła udziału w aukcji albo
2) który nie wysłał oferty albo
3) który wycofał wysłaną ofertę;
– może złożyć do URE wniosek o zwrot oryginału gwarancji bankowej.
Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej:
– podpisanej podpisem zaufanym ePUAP lub
– poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: aukcjeoze@ure.gov.pl, zawierającej załącznik w postaci pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Brak wniosku o zwrot odpowiednio kaucji/gwarancji bankowej traktowany będzie przez URE jako decyzja Wytwórcy o wykorzystaniu złożonego zabezpieczenia na potrzeby ewentualnych aukcji ogłaszanych w przyszłości.
Niezależnie od powyższego URE informuje, iż w pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do Wytwórców, których oferty wzięły udział w aukcji, odpowiednio wygrywając lub przegrywając aukcję, zwrot kaucji/gwarancji bankowych realizowany jest automatycznie, na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 81 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii i nie wymaga złożenia wniosku w tym zakresie.

Więcej: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/6883,Informacja.html

Źródło: URE

Zdjęcie: 123 RF

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE