Na świecie powstaje coraz więcej instalacji do produkcji biometanu, czyli gazu o parametrach zbliżonych do  parametrów gazu ziemnego. Biometan jest interesującym źródłem energii, ponieważ można go wtłaczać do sieci gazowych oraz wykorzystywać do napędu pojazdów.

W Polsce jesteśmy dopiero na etapie dyskusji nad możliwymi drogami rozwoju, ale właśnie dlatego warto skorzystać z doświadczeń tych, którzy ten etap już mają za sobą.

Reklama

Dostępne są różne technologie oczyszczania i uzdatniania biogazu do parametrów gazu ziemnego, jednak dla każdej z nich istotna jest znajomość aktualnego składu surowca (biogazu) i produktu końcowego (biometanu). Dzięki tej wiedzy możliwe jest optymalne prowadzenie procesu i pewność co do jakości uzyskiwanego biometanu.

Analizatory gazu AWITE, model AwiFLEX, to urządzenia sprawdzone w wielu instalacjach produkujących biometan. W tej chwili są używane w przeszło 430 obiektach na świecie: najwięcej jest ich we Francji (290 instalacji), w USA i Kanadzie (55), w Niemczech (40) i we Włoszech (20).

Analizator AwiFLEX wykonuje pomiary składu gazu pobieranego z jednego lub kilku punktów instalacji, a wyniki wyświetla na wbudowanym ekranie oraz przekazuje do systemu sterowania instalacji. Urządzenie jest wyposażone w elementy podnoszące pewność działania m.in. w chłodnicę do kondycjonowania próbki gazu, czy zapasową pompę, uruchamianą automatycznie w razie awarii pompy głównej. Wśród dostępnych danych znajdują się stężenia ważnych komponentów biogazu (CH4, CO2, H2S, O2) wraz z informacją odnośnie punktu instalacji, a także wartość opałowa gazu. AwiFLEX może współpracować także z dowolnym przepływomierzem, dzięki czemu uzyskuje się informacje odnośnie ilości wyprodukowanego gazu oraz jego energii chemicznej. Warto wspomnieć, że analizatory AWITE używają języka polskiego.

Jerzy Janota

Dyrektor Techniczny firmy INDUSTA

Przedstawiciel AWITE w Polsce

tel. +48 661 549 034, e-mail: industa@industa.pl

www.industa.pl

Materiał promocyjny
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE