Agroenergia to czyli program wspierający polską wieś

AgroEnergia

Agroenergia to program wspierający polską wieś.  Uruchomił go NFOŚiGW. Na co i w jaki sposób można otrzymać dofinansowanie?

Celem programu Agroenergia jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej. Dlatego dołączył do innych programów.

– Program priorytetowy Agroenergia stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów. Chodzi o Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze. Jest skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE) – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Dotacje i preferencyjne pożyczki pomogą rolnikom zmniejszyć zużycie chociażby wody. Poprawią też znacznie efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. Program to również dobra wiadomość dla środowiska. Przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej oraz  jakości powietrza na obszarach wiejskich


Sprawdź: 800 tys. zł dotacji dla rolnika indywidualnego, który zainwestuje w OZE


Całkowity budżet programu to 200 mln zł. 120 mln przeznaczono na zwrotne formy finansowania. I 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii.

– Sądzę, że ta pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia na polskiej wsi. Pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne oraz pewne zapóźnienia względem miast. Co najważniejsze poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów– mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Więcej o programie AgroEnergia


Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski