Magazyn Biomasa Aktualności 800 tys. zł dotacji dla rolnika indywidualnego, który zainwestuje w OZE

800 tys. zł dotacji dla rolnika indywidualnego, który zainwestuje w OZE

Nawet 800 tys. złotych dotacji z Programu „AgroEnergia” otrzymać może rolnik, który zdecyduje się na zainwestowanie w odnawialne źródła energii. Wysokość pożyczki, drugiej opcji pozyskania pieniędzy na ten cel, wynosić będzie od 100 tysięcy zł do 2 mln. Można już składać wnioski!

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet nowego programu Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.
Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski we środę wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej programowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AgroEnergia”.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Za darmo!

Reklama

Celem programu „AgroEnergia” jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej.

 „Program priorytetowy „AgroEnergia” stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Czyste powietrze i jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE)” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Dodał też, że „dotacje i preferencyjne pożyczki pomogą rolnikom zmniejszyć zużycie chociażby wody oraz poprawią znacznie efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. Program to również dobra wiadomość dla środowiska, gdyż przyczyni się poprawy efektywności energetycznej oraz  jakości powietrza na obszarach wiejskich”.

– Rozwiązania, które zawiera przedstawiony dziś program są oczekiwane na wsi. Pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przełoży się na rzeczywiste podniesienie poziomu życia na polskiej wsi, pozwoli zlikwidować ubóstwo energetyczne oraz pewne zapóźnienia względem miast. Co najważniejsze poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii rolnicy uzyskają korzyść finansową dla swoich domowych budżetów – mówił minister Ardanowski.

Dodał, że takie wsparcie funkcjonuje w wielu krajach. Jest niezwykle potrzebne i przyczynia się do wytwarzania w gospodarstwach rolnych energii odnawialnej.

– Polskie rolnictwo może być jedną wielką zieloną elektrownią. W kontekście zarówno produkcji biomasy, jak również instalowania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kogeneracyjnych kotłów, a także wiatraków, tam gdzie będą one akceptowane społecznie – zaznaczył minister Ardanowski. Przypomniał, że ogłoszony przez ministra gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka Program Rozwoju Retencji, który dotyczyć będzie dużych retencji wodnych, może także służyć powstawaniu małych elektrowni wodnych w miejscu spiętrzenia wody.


Wiadomości branżowe z Polski. Kliknij i sprawdź!


– Na wsi energia odnawialna ma sens z wielu powodów. Jest to zwiększenie dochodów gospodarstw, wykorzystanie naturalnego potencjału, który w rolnictwie istnieje w postaci biomasy odpadowej. To  także szalenie ważne stabilizacji energii elektrycznej w sieci – mówił minister Ardanowski w kontekście największego narażenia wsi na niedostatki energii np. na spadki napięcia czy na wyłączanie w sytuacji kryzysu.

Przewidziano dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.


Wiadomości branżowe ze świata. Kliknij i sprawdź!


W związku z faktem, że program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjnie muszą uwzględniać przedsięwzięcie utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

Więcej o programie „AgroEnergia”

Źródło: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE