Konferencja „Duński Model Biogazu” – Produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych organizowana przez Ambasadę Królestwa Danii w Polsce odbędzie się 6 grudnia w Szczecinie.

Reklama

„Duński Model Biogazu”

Rozwiązaniem alternatywnym dla efektywnych dostaw energii jest biogaz lub biometan z odpadów organicznych lub osadów z uzdatniania wody w sektorze komunalnym, ale także gnojowica i obornik z sektora rolniczego. Inne alternatywy pochodzą z przemysłu przetwórstwa spożywczego lub gospodarstw domowych i restauracji. Możliwość zastąpienia paliw kopalnych biomasą lub odpadami organicznymi nie tylko wspiera ogólną ambicję uniezależnienia się od paliw kopalnych, ale także prowadzi do bardziej wydajnych dostaw energii z odnawialnych źródeł energii. 

Duński sektor biogazu jest mocnym i dobrze ugruntowanym na rynku krajowym i demonstruje innowacyjne oraz alternatywne rozwiązania na rynku o wysokim priorytecie politycznym. Dania jest liderem w dziedzinie biogazu i innych alternatywnych źródeł energii, ponieważ instytucje publiczne i podmioty rynkowe ściśle współpracują w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umiejętna współpraca instytucji publicznych, przemysłu, środowisk akademickich i społeczności lokalnych wspiera ciągłe doskonalenie sektora biogazu. 

Ambasada Królestwa Danii w Polsce zaprasza do udziału w seminarium, na którym zaprezentujemy i podzielimy się duńskim doświadczeniem w zakresie zwiększenia i/lub rozpoczęcia produkcji biogazu z odpadów rolniczych i organicznych. Nasi duńscy partnerzy, firmy GreenFarm, Renew Energy & Nature Energy, działające w duńskim sektorze biogazowym, reprezentujące rozwiązania na małą, średnią i dużą skalę, przedstawią swoje rozwiązania i najlepsze praktyki, podczas których będą mieli Państwo możliwość uczestniczenia w dyskusjach i zadawania pytań. Program koncentruje się na produkcji biogazu z rolnictwa i odpadów organicznych, w tym doświadczeniach jak zwiększyć poziom biogazu – wszystko zilustrowane tzw. duńskim modelem biogazu. 

PROGRAM 

10.00 – 10.15 Powitanie 

Urząd Miasta Szczecin, Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina 

10.15 – 10.20 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Paweł Adamczyk, Kierownik Wydziału Nadzoru i Ochrony Środowiska, 

„Energia z odpadów – szansą dla gmin” 

10.20 – 10.30 

Ambasada Królestwa Danii w Polsce, Jeppe Juul Petersen, Lider Zespołu Regionalnego ds. Żywności i Rolnictwa, 

Wprowadzenie do duńskiego modelu biogazu 

Biogaz jako siła napędowa rozwoju regionalnego, ruchu spółdzielczego, gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonego wzrostu dla zrównoważonego sektora rolno-spożywczego 

10.30 – 11.00 

GreenFarm A/S – Frank Wennerberg, Dyrektor Generalny 

Instalacje klimatyczne i energetyczne 

11.00 – 11.30 

Renew Energy A/S – Morten Gyllenborg, dyrektor generalny 

Niezależne duńskie know-how w zakresie rozwiązań dostosowanych do obiegu zamkniętego 

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę 

12.00 – 12.30 

Nature Energy – Mette Smedegaard Hansen, dyrektor ds. korporacyjnych 

Wielkoskalowa produkcja biometanu 

12.30 – 13.00 Otwarta dyskusja i sesja Q&A 

13.00 – 13.45 Przerwa na kawę oraz obiad 

13.45 – 14.15 

Energinet – Christian Bendrup Faurholt, kierownik projektu 

Duńskie doświadczenia z biogazem 

14.15 – 14.50 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Krzysztof Jakubas, Starszy specjalista, Departament Innowacji, Wydział Odnawialnych Źródeł Energii 

Krajowa produkcja biogazu rolniczego 

14:50 – 15.35 (do potwierdzenia) 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dawid Karasek, Kierownik, Wydział Energii II w Departamencie Transformacji Energetyki 

Finansowanie projektów biogazowych – kwestie finansowe i środowiskowe oraz wymagania dla polskich producentów biogazu 

15.35 – 16.50 – Spotkania indywidualne 

16.50 – 17.00 – Uwagi końcowe i wnioski 


Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne (słuchawki) 

Potwierdź swój udział – wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij do 30 listopada na adres:bardzi@um.dk 

Pobierz formularz:

Ambasada Królestwa Danii organizuje również warsztaty: „Duńskie doświadczenie związane z przesyłem biometanu” podczas 8. Kongresu Biogazu.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE