Szanowni Czytelnicy, chcąc Państwu przedstawić trudności w negocjacjach z Ministrem Rolnictwa oraz innymi Związkami Zawodowymi Rolników, w temacie dotyczącym abolicji dla dzierżawców, którzy z różnych przyczyn nie oddali 30 proc. gruntów rolnych ze swojej umowy dzierżawy zgodnie z Ustawą z 16.09.2011 r., publikujemy  fragmenty naszego pisma do Pana Ministra po spotkaniu konsultacyjnym w lutym br. w gmachu Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Reklama
Tekst: Franciszek Nowak, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego
Zdjęcie: pixabay.com

„W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego w wyniku refleksji po wysłuchaniu Pana Ministra na spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie w dniu 13.02.2018 r., stwierdzam, reprezentując środowisko rolników, w  skład którego wchodzą także dzierżawcy nieruchomości z KOWR, że pozostawia Pan część rolników na łaskę i  niełaskę politycznych decyzji i wpływów (…).

Jestem członkiem Rady Dialogu Społecznego przy Panu Ministrze Krzysztofie Jurgielu. Na posiedzeniu w dniu 6  grudnia 2017 Członkowie Rady po głosowaniu podjęli Uchwałę dotyczącą między innymi zgody na abolicję dla tych  dzierżawców, którzy z różnych przyczyn nie oddali 30 proc. użytków rolnych zgodnie z Ustawą z dnia 16.09.2011 r.

Wcześniej zapewniano nas, że głos RDS ma wpływ na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (…). Ponadto my nie mamy wpływu na zebranie przedstawicieli tych członków poza radą dialogu społecznego, gdzie właśnie jednomyślnie  podjęto decyzję popierającą abolicję,  a członkiem RDS są oba te związki. (…) W żadnej sprawie dotychczas nie było  konieczności przedstawiania jednolitego autokratycznego stanowiska wszystkich związków. (…)

Wobec postawy, że środowisko rolnicze musi zająć jednolite stanowisko co do tzw. abolicji, a w naszym przekonaniu  zostało ono już Ministrowi przedstawione w dniu 6 grudnia 2017 r., zwracam się z prośbą o pilne przesłanie nam na  podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. dokumentów wskazujących, że Krajowa Rada Izb Rolniczych i NSZZ Solidarność RI nie poparły uchwały Rady  Dialogu Społecznego z 6 grudnia 2017 r. o objęcie abolicją;

2. odpisu uchwały Rady Dialogu Społecznego działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażeniu zgody  na abolicję w sprawie wyłączenia użytków rolnych z gruntów dzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych z 6 grudnia 2017 r.;

3. informacji, w jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebrało przedstawicieli wszystkich organizacji  rolniczych (po zapadnięciu uchwały RDS w grudniu 2017 r.), gdzie uzyskano głos odrębny tych dwóch organizacji i dlaczego nie zaproszono naszego związku, skoro jesteśmy inicjatorem tych zmian?”.

Mając na uwadze wszczęcie prac nad zmianą ustawy, by przyspieszyć ustalenie stanowiska związków rolniczych,  poprosiłem również o szybkie zorganizowanie spotkania, na którym bezpośrednio zapoznamy się z wnioskowanymi dokumentami. List Polskiego Towarzystwa Rolniczego wysłałem do wiadomości: prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Krajowej Izby Rolniczej, Krajowej Rady Federacji Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, NSZZ Solidarność RI, Komisji Europejskiej.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE