LIFE 2017 to kolejny program z jakiego można pozyskać wsparcie na przedsięwzięcia mające na celu  ochronę środowiska. Między 19 a 30 czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie konsultował wnioski do tego programu.

Reklama

Za sprawą tego właśnie programu w poprzednich latach przywrócona została społeczeństwu Pustynia Błędowska, odwrócono efekty carskich melioracji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, umożliwiono tarło łososia w górnym biegu rzek Regi i Iny.

LIFE czeka na wnioski

Eksperci Funduszu przeanalizują cele i zakres przygotowywanych projektów pod kątem wymogów Komisji Europejskiej. Nabór do programu LIFE kończy się we wrześniu.,To ostatni rok, w którym Polska może pozyskać 40 mln euro m.in. na innowacje prośrodowiskowe.

Konsultacje do programu LIFE kierowane są do tych, którzy są już przygotowują wniosek do KE i zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w naborze 2017 r. Na indywidualne spotkania należy się zgłaszać mailowo na adres: Dominik.Wisniewski@nfosigw.gov.pl (tel. 22 45 90 402). Natomiast ci, którym nie uda się skorzystać z doradztwa Funduszu, mogą zajrzeć na polską stronę programu: www.nfosigw.gov.pl, gdzie udostępniane są materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące LIFE.

Podprogramy LIFE

Głównym celem programu jest rozwiązywanie problemów środowiskowych i klimatycznych. Oba podprogramy LIFE obejmują po trzy obszary, w których można starać się o wsparcie. Obowiązujące terminy dla podprogramu na rzecz środowiska to: do 14 września w zakresie działań dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji, a do 12 września w zakresie ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Z kolei w podprogramie na rzecz klimatu trzeba zdążyć z wnioskami we wszystkich obszarach do 7 września.

Szansa nie tylko dla samorządów

Beneficjentem może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej. To szansa np. dla samorządów. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu.

Na sukces mogą liczyć ci, którzy opracują wysokiej jakości wnioski. Dodatkowe punkty można otrzymać za międzynarodowy zasięg projektu. Drogą do unijnych pieniędzy jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej. Oznacza to, że projekty muszą dotyczyć rozwiązania ważnego zagadnienia środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Premiowane będą rozwiązania, które okażą się możliwe do zastosowania nie tylko w Polsce. Jeśli zaś chodzi o ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować dużą populację danego gatunku lub powierzchnię chronionego siedliska. Preferowane będą także przedsięwzięcia innowacyjne mające na celu przetestowanie nowych rozwiązań mogących przyczynić się do rozwiązania istotnego problemu środowiskowego.

W programie „Life+” w podprogramie ograniczenie wpływu człowieka na klimat * pod uwagę będą między innymi takie zagadnienia jak:
– wdrażanie skutecznych działań i środków związanych z łagodzeniem skutków zmiany klimatu, e;
–  ułatwianie rozwoju i zastosowania zintegrowanych podejść, takich jak strategie i plany działań mające na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
– wspieranie rozwoju i prezentacji innowacyjnych technologii, systemów, metod i instrumentów służących łagodzeniu skutków zmiany klimatu.

Budżet LIFE to 3,46 mld euro

Budżet programu LIFE na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek. Wynosi 3,46 mld euro. Współfinansowanie przez Narodowy Fundusz projektów LIFE to także znaczna kwota, bo 273 mln zł. Do rozdysponowania zostało jeszcze 91 mln zł. NFOŚiGW współfinansuje już 65 przedsięwzięć LIFE. To projekty krajowe, ale polskie podmioty biorą także udział w realizacji inicjatyw międzynarodowych (4 przedsięwzięcia, 6 umów), koordynowanych przez beneficjentów ze Szwecji, Hiszpanii oraz Włoch.

W sumie, w formie dotacji, można więc sfinansować nawet do 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (60% z KE i 35% z NFOŚiGW), którym Bruksela otworzy drogę do realizacji.

Na zdjęciu: widok Pustyni Błędowskiej z lotu ptaka.

pustynia-bledowska.eu/www/images/

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE