Znamy już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE, które dla Polski były najlepsze w dotychczasowej historii LIFE. Uzyskaliśmy deklarację dofinansowania ośmiu projektów – w tym dwóch strategicznych. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania LIFE to ok. 43,7 mln euro.

– Program LIFE wspiera innowacje w obszarze ochrony środowiska, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju zielonej gospodarki – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Dzięki LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz ochrony klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze GOZ, ochrony powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz promocji ekoinnowacji na rynku unijnym. Dlatego tym bardziej cieszy mnie rekordowy poziom absorbcji środków z programu. Wierzę, że pomogą one budować naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o tak pożądane zielone inwestycje i innowacje – podkreśla szefowa resortu klimatu i środowiska.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek dodaje:

Reklama

– LIFE nieustannie ewoluuje. Pozyskanie środków w kwocie blisko 44 mln euro powinno być zachętą dla kolejnych polskich podmiotów do odważnego sięgania po to źródło finansowania przedsięwzięć proekologicznych. W ramach programu można realizować projekty multidyscyplinarne – o bardzo szerokim zakresie tematycznym, wykorzystując potencjał współpracy podmiotów o różnych kompetencjach. Co szczególnie ważne podczas kooperacji podmioty z poszczególnych regionów, ich konsorcja mogą w projektach LIFE korzystać z dodatkowego wsparcia merytorycznego i finansowego NFOŚiGW, które uzupełnia bezzwrotne dofinansowanie KE do poziomu 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – podsumowuje wiceszef Narodowego Funduszu.


Czytaj też: Polska jednym z 4 krajów UE bez podatku ekologicznego


Projekty strategiczne

Polskie podmioty mogą pochwalić się zaakceptowaniem dwóch wniosków na realizację skomplikowanych projektów strategicznych. Pierwszy z nich, przekazany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej we współpracy z GDOŚ, dotyczy ochrony torfowisk w Polsce (ochrona ostoi wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, redukcja emisji CO2, retencja wody). Drugi, złożony przez Województwo Wielkopolskie, dotyczy wdrażania Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Dofinansowanie KE tych projektów to odpowiednio: 10,8 i 20,5 mln euro.

Program LIFE – Inne projekty

W podprogramie „Przyroda i różnorodność biologiczna” dofinansowanie uzyskały 2 polskie wnioski: Ministerstwa Obrony Narodowej (drugi projekt LIFE MON) „Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000” oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Beneficjent trzeciego projektu LIFE) „Odtworzenie populacji ptaków siewkowych podmokłych łąk w Polsce poprzez tworzenie dużych ostoi”.

W podprogramie „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” dofinansowanie uzyskały 2 polskie wnioski: złożony przez Politechnikę Łódzką (pierwszy projekt LIFE) „Kompleksowe podnoszenie świadomości i zmiana zachowań społecznych na rzecz miasta wolnego od rtęci” i INVESTEKO S.A. (trzeci projekt LIFE tej firmy) „Zagospodarowanie zmieszanych twardych odpadów tworzyw sztucznych przy zastosowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

W podprogramie „Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich” zaakceptowano 1 wniosek z Polski złożony przez MGGP Aero Sp. z o.o. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”.

W podprogramie „Przejście na czystą energię (CET)” sukces odniósł wniosek złożony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), dotyczący opracowania i wdrożenia strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym. KAPE ponadto została współbeneficjentem 6-ciu innych wniosków zagranicznych zaakceptowanych w podprogramie CET.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE