Nawet 40 mln euro może wynosić kwota przyznana polskim projektom z Programu LIFE w 2017 roku. Nadzorowany przez Ministra Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje beneficjentom pomoc przy przygotowaniu projektów i ich współfinansowaniu. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 3,46 mld euro.

Reklama

„Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, a także tych dotyczących ochrony przyrody. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do składnia wniosków. To ostatni rok, kiedy polskie projekty mają wydzieloną pulę finansowania i łatwiejszy dostęp do środków z Programu LIFE. Do dyspozycji jest łącznie 40 mln euro” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Na projekty polskich wnioskodawców dotyczące środowiska lub klimatu Komisja Europejska będzie czekała od 28 kwietnia do września br. W tegorocznym naborze do programu LIFE największe szanse na dofinansowanie mają międzynarodowe, innowacyjne przedsięwzięcia oraz projekty przyrodnicze, w których Polska, już tradycyjnie, odnosi sukcesy w Europie. Budżet programu na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – wynosi 3,46 mld euro.

„Rok 2017 jest ostatnim, w którym nasz kraj ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro. To oznacza, że polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse na pieniądze w obecnym naborze pod warunkiem przygotowania dobrej jakości wniosków. Pomóc w tym może NFOŚiGW” – wyjaśnia Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W sumie, w formie dotacji, można sfinansować nawet do 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (60% z KE i 35% z NFOŚiGW), którym Bruksela otworzy drogę do realizacji.

„Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, potrzebuje nowych rozwiązań, twardego stąpania po ziemi i ciężkiej pracy, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. Program LIFE jest właśnie po to, by pomagać wszystkim, którzy chcą podejmować działania na rzecz środowiska, chronić nasze naturalne dziedzictwo i zmagać się ze zmianami klimatu. To praca pełna wyzwań, ale środki unijne są po to, by pomagać” – na trzy dni przed oficjalnym otwarciem naboru komentuje Angelo Salsi z Komisji Europejskiej.

Przedstawiciel KE  gości w Warszawie 25 kwietnia 2017 r. podczas Dnia Informacyjnego LIFE.

Kto skorzysta z programu LIFE

Beneficjentem programu LIFE może być każdy zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercjne. Jest to więc szansa np. dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy dotyczące m.in. dostosowywania się do zmian klimatu. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.

Oba podprogramy LIFE obejmują po trzy obszary, w których można starać się o wsparcie. Począwszy od 28 kwietnia, obowiązujące terminy dla podprogramu na rzecz środowiska to: do 14 września w zakresie działań dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji, a do 12 września w zakresie ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami. Z kolei w podprogramie na rzecz klimatu trzeba zdążyć z wnioskami we wszystkich obszarach do 7 września.

NFOŚ wspiera

Unijnemu programowi LIFE towarzyszy wsparcie NFOŚiGW polegające na współfinansowaniu projektów przyjętych przez KE do realizacji (poprzez krajowy program pn. „Współfinansowanie programu LIFE”) oraz na wypełnianiu roli Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, którego zadaniem jest m.in. organizacja Dni Informacyjnych LIFE, szkoleń, czy tłumaczenie materiałów, wytycznych i broszur KE, udostępnianych potem na polskiej stronie programu.

NFOŚiGW stara się o to, aby współfinansowanie programu LIFE było bardziej przyjazne. W obecnym naborze planowane jest, żeby wniosek do KE był załącznikiem do krótkiego wniosku do NFOŚiGW. Ponadto, eksperci Narodowego Funduszu służą też pomocą w konsultacji przygotowywanych wniosków. Wystarczy napisać w tej sprawie mail na adres: life@nfosigw.gov.pl lub zadzwonić na numer tel. (22) 45-90-167.

Oficjalne otwarcie naboru w Polsce poprzedza Dzień Informacyjny LIFE, który odbywa się 25 kwietnia br. w Warszawie. Sesję, skierowaną do potencjalnych beneficjentów, którzy planują wystartować w naborze 2017,  można obejrzeć on-line na stronie NFOŚiGW(link otwiera się w nowym oknie), gdzie na bieżąco publikowane są także wszelkie aktualności dotyczące tegorocznego naboru.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE