Już ponad 1000 umów podpisali przedstawiciele NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych. Trzy umowy – o symbolicznych numerach 999, 1000, 1001 podpisano we wtorek (23 października) w Poznaniu podczas targów POL–ECO System. W sumie to już ponad 29 mld zł zainwestowanych w projekty na terenie całej Polski. Ich łączna wartość wsparcia z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi blisko 16 mld zł.

Reklama

W Poznaniu uroczystość podpisania umów o:

  • dofinansowaniu modernizacji Regionalnego Centrum Recyklingu Orli Staw w pobliżu Kalisza (wartość projektu – 78 mln zł, dofinansowanie – 53 mln zł),
  • budowie kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim (36 mln zł, 22 mln zł)
  • oraz budowie i przebudowie systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (10,5 mln zł, 8,6 mln zł), odbyła się podczas inauguracji targów.

Była to też okazja do podsumowania dotychczasowych aktywności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrażaniu I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który jest finansowany z Funduszu Spójności.

– Od 18 maja 2016 r. do 19 października 2018 r. podpisaliśmy 998 umów o wartości całkowitej projektów ponad 29 mld zł i łącznym unijnym dofinansowaniu na poziomie blisko 16 mld zł – powiedział prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Dodał, że to efekt pięćdziesięciu ogłoszonych przez Narodowy Fundusz naborów w ramach dwunastu unijnych działań i poddziałań, których dotychczasowym efektem jest 341 umów o dofinansowanie w ramach I osi POIiŚ Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz 657 umów z II osi POIiŚ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Beneficjentami Narodowego Funduszu, którzy realizują największe projekty pod względem wielkości kosztów całkowitych i poziomu unijnego dofinansowania z zakresu I osi POIiŚ, są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. MKiDN na przedsięwzięcie Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce o wartości ponad 501 mln zł, otrzymało 409 mln zł z Funduszu Spójności.

Natomiast projekt krakowskiego MPEC-u Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie – etap I, który będzie kosztował około 199 mln zł, wsparły unijne fundusze w wysokości 82 mln zł.

Z kolei dwóch największych (również pod kątem finansowym) inwestycji w ramach II osi POIiŚ podjęły się: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Pierwszy z beneficjentów NFOŚiGW odpowiada za zadanie Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder) oszacowane na blisko 2 mld zł, przy dofinansowaniu – 667 mln zł. Drugi jest w trakcie inwestowania w projekt Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI o wartości ponad 1,2 mld zł z dofinansowaniem 637 mln zł.

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące poszczególnych regionów Polski, to najwięcej umów NFOŚiGW podpisał na prośrodowiskowe przedsięwzięcia, które są realizowane na obszarze województw: mazowieckiego (185), wielkopolskiego (96), pomorskiego (89), dolnośląskiego (84), małopolskiego (83) i śląskiego (77).

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie:BMG
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE