ZUOK Orli Staw będzie miał instalację do produkcji biogazu. Wybuduje ją Konsorcjum firm AK NOVA Sp. z o.o. oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH. Koszt inwestycji to ponad 60 mln zł. Dofinansują ją środki z UE.


REKLAMA

Reklama

W listopadzie br. podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Umowa podpisana została w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja prac obejmie następujące etapy:

  • opracowanie projektu technologicznego,
  • prace przedprojektowe, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • budowę instalacji fermentacji wraz z wiatą,
  • oraz budowę instalacji biogazu wraz z kogeneracją,
  • i budowę boksów magazynowych,
  • budowę sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową,
  • a także budowę sieci i infrastruktury technicznej,
  • budowę układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych,
  • wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym,
  • próby końcowe, eksploatacyjne, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe dokumenty.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali: Mariusz Chojnacki – Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Justyna GPan Andrzej Bednarek – Prezes Zarządu AK NOVA Sp. z o.o. oraz Adriana Papst – Pełnomocnik STRABAG Umwelttechnik GmbH.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 64.600.000,00 zł netto (79.458.000,00 zł brutto). Termin realizacji umowy wynosi 1029 dni od dnia jej podpisania.

Największa inwestycja ZUOK Orli Staw

Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W „Orlim Stawie” powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji ZUOK  stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: ZUOK Orli Staw
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE