Już 27 października 2017 roku w Centrum EXPO XXI  Warszawie przy okazji tegorocznych Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2017 odbędzie się VI. edycja Konferencji na temat biopaliw pt. „Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu. Szanse i wyzwania przed krajową branżą biopaliw”. Konferencja odbywa się w partnerstwie z magazynem „Biomasa”.

Reklama

Konferencja ma służyć za swoistego rodzaju platformę wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń podmiotów występujących na poszczególnych etapach łańcucha wytwórczego biokomponentów, jak również stanowić forum komunikacji w zakresie najnowszych trendów naukowo-technicznych towarzyszących branży biopaliw. Wydarzenie tradycyjnie opierać się będzie na wystąpieniach w formie prezentacji tematycznych, zaś centralnym punktem będzie debata ekspercka w formie dyskusji panelowej z udziałem liderów opinii i przedstawicieli zaangażowanych w legislację  biopaliwową jednostek administracji publicznej.

W programie między innymi:

  • zmiany legislacyjne w prawodawstwie krajowym i europejskim;
  • kierunki rozwoju sektora biopaliw i kluczowe wyzwania stojące przed branżą;
  • debata ekspercka z udziałem przedstawicieli branży i administracji publicznej;
  • i wiele więcej…

Adresatami konferencji są: wytwórcy biopaliw i biokomponentów, przedstawiciele jednostek certyfikujących i reprezentanci innych ogniw  łańcucha wytwórczego, przedstawiciele jednostek naukowych związanych z biopaliwami, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, osoby zainteresowane polityką energetyczno-klimatyczną kraju i odnawialnymi paliwami transportowymi.

Patronat honorowy:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Nafty i Gazu

Program konferencji:
09.30 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa
10.30 – 10.40 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw
10.40 – 11.00 Prezentacja wprowadzająca: Aktualne trendy w energetyce odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu – Magdalena Lipiecka, Redaktor prowadząca „Czystej Energii”
11.00 – 11.20 Sytuacja na krajowym rynku biopaliw w perspektywie do 2020 roku w świetle nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
11.20 – 11.40 Zmiany zapowiedziane i postulowane w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od stycznia 2018 roku – Krzysztof Rutkowski, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.
11.40 – 12.00 REDII, czyli przyszłość krajowej i europejskiej branży biopaliw z perspektywy nowej dyrektywy unijnej – Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw
12.00 – 13.00 Debata ekspercka z udziałem: (1) Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw, (2) Andrzej Kowalski, Dyrektor IERGŻ-PIB, (3) przedstawiciel Ministerstwa Energii, (4) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5) Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
13.00 – 14.00 lunch i zwiedzanie targów RENEXPO 2017
14.00 – 14.20 Sytuacja na krajowym rynku biodiesla. Analiza potencjalnych możliwości rozwoju i najważniejszych wyzwań okiem wytwórcy – Dawid Berny, Dyrektor ds. Biopaliw, ORLEN Południe S.A.
14.20 – 14.40 Ocena ryzyka inwestycyjnego i możliwości rozwoju biopaliw zaawansowanych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem produkcji bioetanolu lignocelulozowego. Projekt CROPTECH – Izabela Samson-Bręk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biopaliw
14.40 – 15.00 Obowiązek blendowania w kontekście praktycznych możliwości w Polsce. Wpływ zawartości estrów metylowych na parametry oleju napędowego w sezonie zimowym – dr inż. Jan Lubowicz Kierownik Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
15.00 – 15.20 Nowe wymogi w zakresie ograniczenia emisyjności paliw w świetle dotychczasowej praktyki rynkowej produkcji biokomponentów w Polsce – Barbara Smerkowska, DEKRA Certification Sp. z o.o.
15.20 – 16.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Więcej: http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html?&L=1.%252Fwp-content%252Fthemes%252Fnetwork%252Flibrary%252Ftimthumb.php%253Fsrc%253Dhttp%253A%252F%252Fflickr.com.blumenlendlefloral.com%252Fsh.php

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE