Wymienią kotły – aż 200 w gminie Kłaj

Kotły

W czwartek, 2 lipca wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył promesy na dwie inwestycje w gminie Kłaj. Wartość dofinansowania to ponad 3,5 mln zł. Sfinansuje ono wymianę 200 węglowych kotłów na ekologiczne. Powstanie też teren spotkań i wielofunkcyjne boisko.

Jeden z projektów to „Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne”. Wartość tej inwestycji wynosi ponad milion złotych, a kwota dofinansowania to niemal 800 tys. zł.

Druga z promes przekazanych dotyczy realizacji proekologicznego projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Kłaj,  poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą – etap II”.

Jestem pewien, że nowe boisko oraz estetyczny i funkcjonalny teren spotkań będą znakomicie i przez lata służyły mieszkańcom. Te obiekty na pewno sprawią, zwłaszcza rodzicom i dzieciom, wiele radości. Drugie z dofinansowanych przedsięwzięć stanowi z kolei świetną inwestycję w zdrowie i ekologię. 200 nowoczesnych kotłów w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także codziennego większego komfortu mieszkańców – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wartość tego projektu to blisko 3 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie ponad 2,8 mln zł. Inwestycja obejmuje wymianę 200 kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych na wysokosprawne i bardziej ekologiczne kotły (zasilane gazem – 195 sztuk, biomasą – 5 sztuk).

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Zieloną Gminę.W internecie za darmo:

Inne wydania magazynu Zielona Gmina znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Źródło: malopolska.pl

This post is also available in: polski