Wspólna Polityka Rolna po nowemu. Kto zyska, kto straci?

Wspólna Polityka Rolna wymaga reformy. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE. Temat rozmów była właśnie WPR.

Obrady prowadziła Chorwacja – po raz ostatni jako Prezydencja w UE. Minister Ardanowski podziękował prezydencji chorwackiej za wysiłek i prace w Radzie w trakcie pierwszego półrocza 2020 roku. Prowadzono je w nadzwyczajnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19.

Płatności bezpośrednie i Zielony Ład

– Z punktu widzenia Polski konieczne jest zamknięcie dyskusji. I podjęcie decyzji w odniesieniu do przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych. Ponieważ od tego zależy wiele szczegółowych rozwiązań, w tym przede wszystkim sprawa wyrównania płatności bezpośrednich –  powiedział Minister Ardanowski.

W opinii Polski, w kontekście Zielonego Ładu należy podkreślić, że muszą zostać uwzględnione zarówno interesy rolników, jak i producentów sektora rolno-spożywczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

– Nie kwestionujemy celów Zielonego Ładu i strategii towarzyszących, ale trzeba je skorygować i skoordynować z innymi strategiami Unii Europejskiej. Tak, żeby interesy wsi i rolników nie były zagrożone – powiedział polski minister rolnictwa.

Dla Polski nadal ważnym rozwiązaniem jest zwolnienie małych gospodarstw z warunkowości. Proponowany w rozporządzeniu horyzontalnym uproszczony system kontroli małych gospodarstw w zakresie warunkowości nie stanowi dobrego rozwiązania i wymaga dalszej dyskusji.

Wspólna Polityka Rolna

– Oceniamy bardzo pozytywnie propozycje prezydencji dotyczące nowego modelu wdrażania. Zaproponowane rozwiązania w zakresie kwot jednostkowych i raportowania należy utrzymać – to jest dobra praca prezydencji – podkreślił Minister Ardanowski.

Ponadto Polska uważa, że do limitu wydatków na klimat i środowisko należy wliczać 100% płatności ONW i, przynajmniej częściowo, inwestycje w II filarze. Dalszej dyskusji wymaga także sposób wdrożenia eko-schematów oraz zakres sektorów, w których można będzie stosować płatności związane z produkcją.

– Musimy przyspieszyć nasze prace nad wdrożeniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Tego oczekują rolnicy europejscy i tego wymaga Europa wychodząca z koronawirusa – podkreślił minister Ardanowski.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

This post is also available in: polski

bem