Prezes URE ogłosił wyniki drugiej w tym roku aukcji na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP).

Wrześniową aukcję wygrały trzy z pięciu złożonych przez przedsiębiorców ofert: PGE Energia Ciepła oraz dwie oferty PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. Premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 6,5 proc. wolumenu przewidzianego do wsparcia.

Reklama

Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła ponad 305 mln zł. Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali tylko niecałe 5 proc. łącznego budżetu aukcji. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji, w odniesieniu do których rozpoczęcie robót budowlanych albo podjęcie wiążących zobowiązań może nastąpić już następnego dnia po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji. Premia dla tych jednostek będzie przysługiwała w latach 2024-2038.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 36 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6,36 mld zł. Wielkości te uwzględniały obowiązującą od 3 lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z tej energii.


Sprawdź: Transformacja energetyczna w Polsce może pochłonąć aż 1,6 bln zł


W aukcji złożono pięć ofert, z czego trzy były zwycięskie. Zadziałała tu reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej wskazana w złożonych przez zwycięzców ofertach nie przekraczała 120,00 zł/MWh, a maksymalna wysokość premii nie przekraczała 150,00 zł/MWh.

Wartość premii kogeneracyjnej może ulec zmianie w związku z ewentualnym przyznaniem wytwórcom pomocy inwestycyjnej.

***

  • Aukcja na premię kogeneracyjną, która odbyła się między 20 a 22 września br., przeznaczona była dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.
  • Między 22 a 24 czerwca br. odbyła się pierwsza tegoroczna aukcja na premię kogeneracyjną. W wyniku jej rozstrzygnięcia siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie w łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania 2 miliardów złotych). Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 proc. budżetu aukcji czerwcowej.
  • Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy w czasie trwania drugiej w tym roku sesji aukcji na premię kogeneracyjną posiadali ważne dopuszczenia do udziału w aukcji, złożyli oferty. Może to wynikać z bardzo dużej dynamiki rynku dotyczącej cen zakupu gazu oraz praw do emisji dwutlenku węgla.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: URE
Zdjęcie: EC Siekierki
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE