Wsparcie dla biomasy w UE jednak będzie!

UE biomasa Enviva

Wsparcie dla biomasy w UE jednak będzie! Podczas głosowania Komisji Parlamentu Europejskiego ITRE przyjęto stanowisko ws. wniosku rewizji III Dyrektywy o Energii Odnawialnej (RED). Posłowie zdecydowali o zwiększeniu udziału OZE w końcowym zużyciu energii w UE do 45% do 2030 roku. Cel ten został również poparty przez Komisję Europejską w ramach pakietu „REPowerEU”. Unia Europejska wykonała tym samym kolejny krok w kierunku neutralności klimatycznej. Dużą rolę odgrywa w tym procesie biomasa, więc także ona była przedmiotem prowadzonych przez Komisję rozmów. Oświadczenie po obradach ITRE wydała Enviva, największy światowy producent zrównoważonej biomasy drzewnej.

Z zadowoleniem przyjęliśmy wyniki głosowania Komisji Przemysłu Badań i Energii (ITRE) Parlamentu UE z 13 lipca 2022 r. Przyczyni się ono do dalszych postępów w sprawie III Dyrektywy o Energii Odnawialnej. W szczególności decyzję o rozszerzeniu scenariuszy, w których elektrownie wykorzystujące wyłącznie biomasę leśną mogą nadal otrzymywać wsparcie. Krok ten dowodzi zgodności Komisji ITRE nie tylko z czterema z sześciu innych komisji Parlamentu Europejskiego, ale także z Radą UE i Komisją Europejską w kwestii znaczenia zrównoważonej biomasy dla starań UE na rzecz ograniczania zmian klimatycznych.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Energia z biomasy stanowi prawie 60% produkcji energii odnawialnej w Europie i zapewnia konsumentom UE podstawową, odnawialną i przystępną cenowo energię elektryczną i cieplną. Wspiera jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne, które stało się jeszcze bardziej istotne w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Aby UE mogła osiągnąć założony cel neutralności klimatycznej do 2050 r., wykorzystanie biomasy w samych elektrowniach i ciepłowniach musi wzrosnąć dwukrotnie.

Markus Pieper, sprawozdawca Komisji ITRE, na konferencji prasowej poświęconej wynikom głosowania oświadczył, że „wszystko należy uczynić szybszym i prostszym dla biomasy”:

Nadal mamy [Komisja ITRE] problemy ze zdefiniowaniem biomasy wtórnej i pierwotnej; naszym zdaniem kryteria Komisji ENVI ograniczyłyby dostępność biomasy. Wcześniej podchodziliśmy do naszych definicji zbyt restrykcyjnie. Na następnym posiedzeniu plenarnym należy to jasno określić i to właśnie zamierzamy zrobić.

Jeżeli Parlament UE będzie głosował nad RED III jeszcze w tym roku, a ostateczny kompromis w ramach wspólnych rozmów Parlamentu UE, Rady UE i Komisji UE zostanie osiągnięty w pierwszej części przyszłego roku, jesteśmy głęboko przekonani, że znaczenie pierwotnej biomasy drzewnej pozostanie zgodne z odpowiedzialnymi praktykami pozyskiwania Envivy oraz wiodącymi badaniami akademickimi i naukowymi, które nadal podkreślają zasadniczą rolę zrównoważonej bioenergii jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi w światowym arsenale walki ze zmianami klimatu.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

bem