Źródeł energii odnawialnych w Warszawie przybędzie. Blisko 3100 gospodarstw domowych skorzysta w tym roku z ekodotacji. Dofinansowania, udzielane przez miasto stołeczne Warszawę, są przeznaczone na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, modernizację kotłowni, likwidację szamb i usuwanie azbestu.
Instalowanie OZE popularne jest nawet w Warszawie. Pokazał to konkurs rozpisany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. – Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Warszawiacy złożyli w tym roku niemal dwukrotnie więcej wniosków o dofinansowanie niż w poprzednich latach. Jest ich blisko dwa tysiące. Cieszy nas również liczba projektów dotyczących modernizacji kotłowni. Mieszkańcy, w naprawdę krótkim czasie, wystąpili z niemal 400 wnioskami. To dobry prognostyk na przyszłość mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Reklama

Warszawiacy zawnioskowali o dotacje z budżetu m.st. Warszawy, dla 1994 inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to blisko 15 mln zł. Blisko 600 z tych przedsięwzięć związana będzie bezpośrednio z ochroną powietrza.

Źródeł odnawialnej energii przybędzie 

Największym wrogiem w walce o czyste o powietrze w Warszawie jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z niewydajnych domowych palenisk. – Rada Miasta będzie podejmować coraz więcej działań, aby obniżyć niską emisję w stolicy – powiedziała radna Aleksandra Gajewska, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.

12 stycznia 2017 r., weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy, dzięki której mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców. Będą je zastępować odnawialnymi źródłami energii lub kotłami opalanymi gazem. Mogą też przeznaczyć na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warszawiacy złożyli aż 399 wniosków o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 3,23 mln zł. Wnioski o dofinansowanie złożyło 355 właścicieli domów jednorodzinnych, 26 wspólnot mieszkaniowych (880 lokali), 15 przedsiębiorców i trzy spółdzielnie mieszkaniowe (143 lokale).

Wawer liderem źródeł energii odnawialnej

Wśród inwestycji, 366 projektów dotyczy zastąpienia starego paleniska piecem gazowym. Liderem wymiany jest Wawer, gdzie do dofinansowania zgłoszono 105 inwestycji. Łączna kwota wsparcia to 730,5 tys. zł. Na drugim miejscu jest Białołęka. Zaplanowano tam 47 inwestycji, za 339 tys. zł. Na trzecim miejscu jest Wesoła. Powstanie tam 37 inwestycji za 252,5 tys. zł. Wnioski złożono we wszystkich dzielnicach. Łączne wsparcie projektów związanych z wymianą pieców pochłonie  2,62 mln zł.

Cieplik zamiast pieca na węgiel

Drugim elementem tzw. uchwały piecowej są inwestycje polegające na likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Takich wniosków wpłynęło 33. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia to blisko 604 tys. zł. Najwięcej takich inwestycji jest planowanych do realizacji w Śródmieściu, aż dziewięć. Dalej, pod względem liczby złożonych wniosków, ex aequo uplasowały się Mokotów i Praga-Północ – po siedem wniosków. Pięć wniosków złożono na Pradze-Południe, dwa na Targówku, a po jednym na Bielanach, Woli i Żoliborzu.

Pieniądze na mieszkania komunalne

Z dofinansowań, jednakże na podstawie innych przepisów, skorzystają również jednostki m.st. Warszawy. W latach 2017/2018 ZGN Wawer zrealizuje 16 projektów związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych, modernizacji kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania. Podobne cztery projekty będą realizowane w 2017 roku przez ZGN Śródmieście. Łączna wartość projektów zgłoszonych przez obie jednostki to 2,9 mln zł. Przyczynią się one do poprawy komfortu życia w 106 mieszkaniach.

Więcej na montaż źródeł energii odnawialnej

Poprawę jakości powietrza uzyskuje się p-rzez montaż źródeł energii odnawialnej. Ich wykorzystanie przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych naszej planety. W 2016 roku z udziałem miejskich dotacji zrealizowano 170 takich projektów. W tym wniosków złożono aż… 687! Na ich wykonanie Warszawa planuje przeznaczyć blisko 8,35 mln zł. Najwięcej z nich dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych – 577 projektów. W Wawrze zaplanowanych jest ich najwięcej. Mają pojawić się na 158 nieruchomościach. Na Białołęce planowane są 74 takie instalacje, a 58 na Ursynowie.

Wawer liderem

Wawer pozostaje liderem również wśród projektów dotyczących montażu pomp ciepła. Na terenie tej dzielnicy planowane są 24 instalacje tego typu źródeł energii odnawialnej. Na Ursynowie z miejskim wsparciem zainstalowanych ma zostać dziewięć pomp, a na Białołęce i Wilanowie po sześć. W całej Warszawie do dofinansowania instalacji pomp ciepła złożono 59 projektów. Kwota wnioskowanego wsparcia tutaj to blisko 1,53 mln zł.

Wpłynęły również wnioski o dotacje na instalację 51 jeszcze innych źródeł energii odnawialnej, czyli kolektorów słonecznych. Ich największa liczba jest planowana na Białołęce, ma być ich 11. W Wawrze wnioski dotyczą ośmiu nieruchomości, a w Wesołej sześciu. Na wsparcie tych inwestycji Warszawa planuje przeznaczyć ponad 400 tys. zł.

Na usunięcie azbestu

Zanieczyszczenia powietrza wywoływane są również przez wyroby zawierające azbest. W trosce o środowisko, a także o zdrowie warszawiaków dofinansowane będzie również usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest. Na terenie stolicy, z łącznym dofinansowaniem w kwocie 888 tys. zł., złożono wnioski dla 77 takich inwestycji.

Wawer raz jeszcze

W tym roku wpłynęła również rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. W 2017 roku przeprowadzonych ma zostać 831 takich inwestycji. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia dla tych projektów to blisko 2,5 mln zł.

Najważniejsze informacje o wnioskach o udzielenie dotacji na realizację inwestycji ekologicznych w ramach Uchwały XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r., w naborze 2016/2017:

Dotują od lat

W latach 2007-2016 z programu dotacyjnego skorzystało prawie 5 tysięcy gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 12,1 miliona złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4043 dotacje). Ponad 4,7 miliona złotych wydano na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (424 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest też program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 434 dotacje na łączną kwotę ponad 6,4 miliona złotych.
Nabór wniosków o dotacje na inwestycje w 2018 roku rozpocznie się we wrześniu.

Źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci

Na zdjęciu radna A. Gajewska i wiceprezydent stolicy M.Olszewski, fot. E. Lach

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE