W Rzeszowie wykorzystają ścieki do produkcji ciepła

ciepło ze ścieków

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, z Grupy PGE, podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, List Intencyjny zakładający współpracę w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych. List został podpisany w obecności Prezydenta Rzeszowa.

Potencjał energetyczny ścieków

List podpisali 23 września, ze strony PGE Energia Ciepła – Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu, Marek Ustrobiński – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Dariusz Kotowicz – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Strony zadeklarowały, że celem projektu jest określenie potencjału energetycznego ścieków komunalnych, w szczególności wolumenów i parametrów, dostępnych technologii oraz ewentualnych lokalizacji, pozwalających na budowę instalacji, wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego, strony przygotują szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną, określającą kluczowe założenia oraz potencjalne rezultaty, wynikające z realizacji inwestycji.


Jak zaplanować inwestycję biogazową? Dowiemy się podczas warsztatów „Biogazownia i biometanownia do A do Z” – sprawdź!


Ciągłość bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w mieście

– Podpisanie Listu Intencyjnego w Rzeszowie jest kontynuacją naszej polityki współpracy z samorządami i spółkami komunalnymi. PGE Energia Ciepła jest obecnie największą firmą w branży ciepłowniczej i naturalnym liderem integracji rynku. Zamierzamy tę pozycję lidera konsekwentnie wzmacniać, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz finansując niezbędne inwestycje. Wspólne działania zapewnią ciągłość bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego w mieście  – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Jako miasto chcemy wykorzystywać najnowsze technologie, by służyły one rzeszowianom, by podnosiły jakość życia(…) Cieszę się z tego, że także nasze miejskie spółki – MPWiK i MPEC cały czas poszukują możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań i współpracują z tak ważnymi partnerami jak PGE Energia Ciepła – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Zyska środowisko i odbiorcy ciepła systemowego

 – Wykorzystanie potencjału cieplnego ścieków komunalnych to niewątpliwie działanie, które przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa. To właściwy kierunek, umożliwiający uzyskanie wymiernych efektów w postaci poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zyska środowisko, a także odbiorcy ciepła systemowego, którzy otrzymają strumień „zielonego” ciepła wytworzonego z lokalnych zasobów – mówi Dariusz Kotowicz, prezes zarządu MPEC Rzeszów.

Wszystkie strony listu zobowiązują się do powołania Zespołu Projektowego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie analiz w następujących obszarach: technicznym, analitycznym, środowiskowym, regulacyjnym oraz formalno – prawnym. Termin wykonania opracowania przez Zespół Projektowy planowany jest na 4 miesiące od dnia zawarcia Listu Intencyjnego.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

źródło: informacja prasowa

zdjęcie: UM Rzeszów

This post is also available in: polski

ael