KOWR zaktualizował dane – w Polsce działa 95 biogazowni rolniczych!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaktualizował właśnie “Rejestr wytwórców biogazu rolniczego”. Wynika z niego, że tego typu biogaz wytwarza 85 podmiotów. Samych biogazowni rolniczych jest 95.

Liderem od lat jest Goodvalley Agro S.A. (wcześniej Poldanor) z siedzibą w Przechlewie, która to firma ma 8 biogazowni. Po dwie mają ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., PGB Development Sp. z o.o. i Lubelskie Biogazownie Sp. z o. o. (w restrukturyzacji).

KOWR prowadzi rejestr zgodnie z art. 23 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), z którego wynika, że działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania:

  • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja

stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ze zaktualizowanego 31.lipca 2018 r. rejestru wynika, że roczna wydajność instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego to 399 269 077,800 m3/rok, a  łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji to 100,633 MWe.

Źródło: KOWR
Zdjęcie: shutterstock

Pobierz “Rejestr_wytwórców_biogazu_rolniczego_z_dnia_31.07.2018_r..pdf” Rejestr_wytwórców_biogazu_rolniczego_z_dnia_31.07.2018_r..pdf – 286 KB